OCMW en stad investeren in herwaardering site Leliëndaal in stadscentrum

29 Oktober 2009

Het OCMW van Mechelen en de stad Mechelen investeren in de verdere herwaardering van de site Leliendael in het centrum van de stad. Het OCMW en de stad werken aan de integratie van de 2 personeelsdiensten. Omdat binnen de huidige infrastructuur onvoldoende plaats was om deze geïntegreerde dienst te huisvesten werd gezocht naar een andere locatie. De keuze viel op de renovatie en uitbreiding van een vleugel van de vroegere Norbertinessenpriorij O-L-Vrouw van Leliëndael gelegen op de hoek van de Bruul en de Schaalstraat. Het gebouw is eigendom van het OCMW en staat momenteel deels leeg.

"Een duurzame renovatie en een uitbreiding met een 320 m² zal een gedeelte van de vroegere priorij opwaarderen tot een energiezuinige werkomgeving voor 28 medewerkers,"zegt Marina De Bie, schepen voor personeelszaken.

Veel aandacht gaat uit naar de Schaalstraat. Het open karakter halverwege de Schaalstraat blijft wel behouden, een aangenaam rustpunt met veel licht en lucht zal gecreëerd worden. Een nieuwe inkom in de Schaalstraat moet meer activiteit genereren zodat deze ook op dat vlak wordt opgewaardeerd.
De renovatie van de achtergevel en de uitbreiding zullen het groene binnengebied attractiever maken als verblijfsgebied en doorgangsgebied. De toegang tot dit binnengebied via de Schaalstraat wordt mee vorm gegeven.

"Stad en OCMW willen meer samenwerken en waar mogelijk worden diensten in elkaar geïntegreerd. De prachtige site van het OCMW, midden in het centrum, zal met deze renovatie ook verder opgewaardeerd worden. Wij willen ook rekening houden met de ondergrondse vliet, de Vleeshouwersvliet, die op de site aanwezig is en de Schaalstraat kruist. Binnen het project zullen we nagaan of we deze op een of andere manier kunnen integreren",aldus Koen Anciaux, OCMW-voorzitter.

Een architect werd reeds aangesteld zodat met de studie van het project kan gestart worden. Het project zou in 2011 voltooid moeten zijn. Voor dit project van 650 m² wordt een investeringsbudget van 850 000 euro uitgetrokken.

Contactinfo:

Koen Anciaux, voorzitter van het OCMW, op het telefoonnummer 015 44 51 01 of via e-mail [email protected] of na afspraak in de Lange Schipstraat 27 te Mechelen
Marina De Bie, schepen van personeelszaken, op het telefoonnummer 015 29 76 18 of via email [email protected] of na afspraak in het stadhuis van Mechelen.