Nieuw ontwerp fietspad Polderstraat positief onthaald

13 Maart 2019

Nieuw ontwerp fietspad Polderstraat positief onthaald

Werken starten nog voor de zomer Het aangepast ontwerp voor het fietspad in de Polderstraat werd gisteravond voorgelegd aan de omwonenden tijdens een bewonersvergadering. In de nieuwe plannen maakt het fietspad een flauwe bocht weg van de Dijle, waardoor zeven bomen niet hoeven te sneuvelen. Daarnaast worden er nog vijf extra bomen geplant. Omwonenden van sporthal Winketkaai in Mechelen mochten gisteren als eerste het nieuw ontwerp bekijken van het toekomstig fietspad in de Polderstraat. Bekijken, maar ook input geven en hun bezorgdheden uiten. “Die buurtparticipatie is cruciaal in dit soort projecten”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit. Eind vorige legislatuur lieten een aantal buren de werken stilleggen omdat er, tegen hun weten in, bomen werden gekapt voor de aanleg van het fietspad. “De feedback over het nieuwe tracé was positief en constructief: we kregen ook enkele concrete voorstellen rond fietsenstallingen en de invulling van de groenruimte."Bomen De negen bomen die eerder gekapt werden naast de sporthal en het basketbalveld moesten sowieso plaatsmaken voor de aanleg van het fietspad. Een andere mogelijkheid was er niet. “Maar waar in het eerste ontwerp het fietspad recht op recht langs de Dijle verderliep, maakt het nieuwe fietspad een flauwe bocht naar rechts, net voor de technische installatie, waardoor de huidig bomenrij van zeven bomen daar kan blijven staan”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. “Jammer genoeg zullen we nog één boom extra moeten weghalen, maar we hebben ervoor gezorgd dat er vijf nieuwe in de plaats komen. In het nieuwe ontwerp is namelijk ruimte voorzien voor een perceel groen.” Schepen Princen herhaalt overigens dat de gekapte bomen elders op het openbaar domein in drievoud terug geplant zullen worden. “Al vijf extra in de Polderstraat, dat betekent dus nog 25 ergens anders!” klinkt het beslist. Missing link “Met dit fietspad werken we een missing link weg tussen het jaagpad van de Dijle en het centrum van Mechelen. Vroeger stopte het fietspad aan de parking van de sporthal, vandaag voorzien we een kwalitatieve en veilige vervolgroute: een enorme verbetering voor zowel de recreatieve fietser als fietsers die een woon-werkverplaatsing maken” besluit schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.  Voor de aanleg van dit fietspad heeft de stad 85.000 euro voorzien. Als alles goed gaat, kunnen de werkzaamheden aanvatten in mei of juni van dit jaar.