Natuurlijke tuinen als wapen tegen klimaatverandering

20 Januari 2021

Natuurlijke tuinen als wapen tegen klimaatverandering

Op vraag van gemeenteraadslid Rina Rabau (VLD-Groen-m+) onderzoekt de stad hoe ze haar inwoners kan begeleiden bij het ecologischer, duurzamer en biodiverser maken van hun tuinen. Want hoe natuurlijker we onze tuinen inrichten, hoe meer we de klimaatverandering kunnen afremmen en des te beter we gewapend zijn tegen extreme hitte en wateroverlast. “Bovendien blijkt dat mensen in de huidige coronatijd meer willen investeren in huis en tuin”, klinkt het. “Steden tellen een aanzienlijke oppervlakte aan tuinen. Groene gebieden die men best zo duurzaam mogelijk kan inrichten om de huidige klimaatuitdagingen zoals hitte- en wateroverlast een halt toe te roepen”, legt gemeenteraadslid Rina Rabau uit. “Een ecologische en biodiverse tuin vormt een natuurlijke buffer tegen langdurige droogte, wateroverlast, luchtvervuiling, extreme hitte en wind. Natuurlijke tuinen maken onze directe woonomgeving met andere woorden beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat vele Mechelaars weten voor welke klimaatuitdagingen we staan, maar niet altijd weten hoe ze zelf een verschil kunnen maken. Informatie is heel belangrijk. Advies en begeleiding In haar vraag aan de stad verwijst Rabau naar een project met tuincoaches in Kortrijk. Daarbij worden de Kortrijkzanen begeleid in het biodiverser maken van hun tuin en krijgen ze advies over een goede en ecologische manier van beplanten. “Het zou interessant zijn als de stad goede praktijkvoorbeelden of handvaten geeft over hoe men tuinen ecologischer kan onderhouden. De tip om herfstbladeren op de grond te laten liggen is daarvan een goed voorbeeld”, voegt ze eraan toe. De stad onderzoekt verschillende mogelijkheden om Mechelaars te stimuleren en te begeleiden om de eigen tuin duurzaam in te richten. Ter inspiratie wordt o.a. gekeken naar projecten met tuincoaches en tuinrangers, maar dan op maat van Mechelen. “Naast het groener en biodiverser maken van de tuinen zelf, denk aan de campagne Boom zoekt grond, richten we onze aandacht daarbij ook op ontharding en op de voortuinen”, zegt schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. Hij licht toe: “De keuze voor ontharding is noodzakelijk om meer infiltratie van regenwater mogelijk te maken. We zien dan ook vooral iets in het geven van advies en begeleiding om de ontharde oppervlakte zo biodivers en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Een bijkomende focus op voortuinen is dan weer zinvol om straten verder te kunnen vergroenen. Bij heraanleg van straten kiezen we als stad bewust voor extra groen en ontharding, maar waar dat wegens plaatsgebrek niet mogelijk is, of om dit in sommige gevallen sneller en uitgebreider te kunnen doen, is het vergroenen van voortuinen een ongelooflijke kans. Dan geniet je niet alleen zelf, maar samen met de hele buurt van die vergroening.” Samen het verschil maken Samen met lokale partners als Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt, Citamine, VELT of Klimaan gebeurt er vandaag ook al heel wat. Denk aan ‘de langste egelstraat’, de mogelijkheid om een geveltuintje te plaatsen of aan Boom zoekt grond. Mechelaars die hun tuin willen vergroenen kunnen in sommige gevallen ook op subsidies rekenen van de stad en er zijn premies voor groendaken. “Er zijn op dit moment dus al heel wat mogelijkheden voor het vergroenen van tuinen, maar we kunnen het verschil maken door al die acties samen te brengen, de hiaten in het aanbod weg te werken en mensen te informeren en overtuigen aan de slag te gaan”, besluit schepen Princen.