Mondiaal beleid 2.0: een wereld van verschil

04 September 2018

Mondiaal beleid 2.0: een wereld van verschil

Bij de start van de nieuwe legislatuur kozen we ervaar het Mechelse Mondiaal beleid grondig te herbekijken. Met de thematische werking, de nieuwe dynamiek in de Mondiale Raad (voorheen GRO..M) en een financieel groeipad is de zichtbaarheid en impact groter dan ooit.

 

Thematische werking

Via de stedenbanden met Nador en Sucre werd prima werk geleverd, toch was deze werking niet ideaal: de vragen van de besturen overschreden de draagkracht van onze eigen organisatie, de overheadkosten waren te hoog en de zichtbaarheid van de acties in Mechelen zelf te beperkt.

Om dit aan te pakken werd een werking opgesteld die tot doel had om de link tussen werk 'op het terrein' en de sensibilisering van de Mechelaar dichter bij elkaar te brengen. De werking met een 2-jaarlijks thema maakte dit mogelijk:

  • keuze van 2 projecten binnen het gekozen thema (1 NGO en 1 vierde pijlerorganisatie)
  • alle initiatieven van Mondiaal Beleid tijdens deze periode passen binnen dit thema 
  • extra financiële acties om het budget nog te verhogen

Deze nieuwe manier van werken zorgde niet alleen voor een sterkere sensibilisering van de Mechelaar, maar ook voor een nieuwe dynamiek in de Mondiale Raad: ze kunnen samen aan de slag om het thema te kiezen en om te bekijken hoe ze een nieuwe thema vorm kunnen geven. Bovendien is het ook de Mondiale Raad 

Via het aanbod naar scholen en de activiteiten op evenementen zoals UiT zonder uitlaat, de speeldag en Ottertrotter, worden de Mechelaars gesensibiliseerd over het thema in kwestie (sinds de invoering resp. Kinderrechten - Duurzaamheid - Kwaliteitsonderwijs) en leren ze de NGO's en vierde pijlerorganisaties en hun werking kennen.

 

Overzicht van de jaarthema's

  • Kinderrechten

Togo DeboutBouw van slaapzalen in ‘Mon refuge’: 7932 euro

Plan International België (Mechelen) - ‘Meer meisjes langer naar school in Togo’: 33 818 euro

Bekijk de folder over Mechelen Mondiaal kinderrechten voor meer info over deze projecten

  • Duurzaamheid

Solid - 'Jovem', landbouw-technische opleiding in  Ayacucho Peru: 21 200 euro

Broederlijk Delen (Mechelen) - 'Een leefbare toekomst op het platteland in Burkina Faso door de versterking van het lokaal bestuur’: 21 200 euro

Overzicht van beide projecten op onderstaande filmpje of op de website van Mechelen Mondiaal

  • Kwaliteitsonderwijs (opgestart begin deze zomer)

Collectief Kanaga - Onderwijs en vorming voor in Barouéli, Mali: 33 194 euro

Plan International België (Mechelen) - aanbieden en uitbreiden van inclusieve beroepsopleiding in Atacora, Benin: 33 194 euro

Overzicht van beide projecten op de website van Mechelen Mondiaal

 

Structurele ondersteuning

Met de nieuwe werking gaat elke 2 jaar een groot budget naar 2 projecten (organisaties) uit de Mondiale Raad. Om er voor de te zorgen dat ook de andere organisaties niet uit de boot vallen en de reguliere werkingen niet in het gedrang komen, is er een apart reglement om dit te ondersteunen. 

Dit alles past ook in het kader van het financieel groeipad binnen Mondiaal Beleid: tijdens de legislatuur werd het totaalbudget stelselmatig opgetrokken van 1,6 (in 2012) naar 2 euro per Mechelaar in 2019.

Ook voor noodhulp blijft het budget van 5000 euro per jaar behouden. Bij het toekennen hiervan speelt de Mondiale Raad een belangrijke rol: zij doen een voorstel om de noodhulp toe te kennen, het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd de beslissing.