Meldpunt discriminatie ook bij medici

03 December 2009

Het Mechelse stadsbestuur gaat het meldpunt discriminatie openstellen voor de medische sector. "In de vertrouwensrelatie tussen arts of paramedicus en patiënt

komen ook meldingen van discriminatie of achterstelling naar voor. Een antenne of meldpuntfunctie binnen de medische sector is dan ook erg wenselijk", zegt schepen Marina De Bie.

In 2008 heeft de stad
Mechelen een meldpunt voor racisme opgericht. Op 6 februari 2009 werd
het meldpunt racisme omgedoopt tot Meldpunt Discriminatie. "De
bedoeling ervan is om de Europese richtlijnen over antidiscriminatie
om te zetten in een lokaal Mechels beleid. Op die manier strijdt Mechelen
mee tegen alle vormen van discriminatie. Dit gaat breder dan enkel racisme",
verduidelijkt schepen De Bie. Vandaag heeft het college, op vraag van
Frie Niesten( Groen! ) tijdens de vorige gemeenterad, beslist om een
bijkomende antenne voor het meldpunt toe te wijzen aan de medische sector
.

"In de relatie
arts-patiënt komen niet zelden meldingen van discriminatie aan de oppervlakte.
Het moet onze ambitie zijn om aan elke melding, waar ook, tegemoet te
komen en zo mogelijk ook te remediëren. Wij gaan dus op zoek naar een
meldpuntfunctie binnen de lokale medische sector", motiveert Marina
De Bie.

De beslissing om de
(para)medische sector bij de werkgroep te betrekken is een echte doorbraak,
aangezien het medisch dossier geheim is. "Het wordt dus een interessante
afweging tussen het respect voor de medische discretie en de maatschappelijke
plicht van de sector om discriminatie uit de wereld te helpen", zo
nog schepen De Bie.

Vandaag maken toch
al 17 organisaties deel uit van het Meldpunt Discriminatie. Allicht
zal het Meldpunt in de toekomst nog andere sectoren en organisaties
bevragen naar hun engagement om meldingen van discriminatie door te
geven en elke vorm van achterstelling, althans in Mechelen, kordaat
aan te pakken.

Contactgegevens Meldpunt
Discriminatie van Mechelen:

T:0800 99 193 (gratis)

E: [email protected]

www.meldpuntdiscriminatiemechelen.be