Meer dan 100 projecten geven boost aan klimaatvriendelijk Mechelen

27 September 2022

Meer dan 100 projecten geven boost aan klimaatvriendelijk Mechelen

Ondersteuning van initiatieven van onderuit versterken klimaatambities

Sinds 2016 geeft de stad subsidies tot 5000 euro aan kleinschalige projecten die helpen om de klimaatdoelstellingen te halen en tot 500 euro voor sensibiliserende acties. Datzelfde jaar werd ook ‘Paraat voor het klimaat’ in het leven geroepen, waarbij initieel scholen en later ook verenigingen tot 35.500 euro konden vragen voor klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen. De aanloop naar het energiefestival Knal! dit weekend is dan ook het ideale moment om de meerwaarde en impact van deze subsidies even te overschouwen.

Klimaatacties

Puur naar structurele impact op het maatschappelijke weefsel en het versterken van het netwerk rond klimaat in de stad, is het subsidiereglement voor klimaatacties van goudwaarde gebleken.

Schepen van klimaat en energie Patrick Princen legt uit: “Samenwerking, engagement en goede ideeën rond duurzaamheid zijn altijd sterk aanwezig geweest in onze stad. Soms kan het verschil tussen een goed idee en een mooie realisatie enkele duizenden euro’s zijn: geld om de nodige opstartkosten te maken of om anderen over de brug te helpen om mee te ondersteunen. In sommige gevallen was deze initiële steun zelfs genoeg om nadien verder uit te groeien tot een structureel aanbod. Denk maar aan Deelbaar Mechelen dat voor verschillende deelfacetten ondersteuning kreeg, of de opstart en groei van Klimaan. Twee organisaties die niet meer uit onze stad weg te denken zijn. Ook de fundamentele vergroening van ons openbaar domein startte met een project via dit reglement: de Korte Veluwestraat kreeg steun voor de eerste fase van de omvorming tot groene straattuin, die nu ook een vervolg kreeg bij een volledige heraanleg. Deze straat inspireerde al heel wat andere straten om samen stappen richting een vergroening te zetten. Dit heeft op zijn beurt dan weer geleid tot de oprichting van het onthardingsteam. Een hele keten die is opgestart op basis van een initiatief van onderuit dus.”

Sinds de start van dit reglement werd reeds 270.000 euro aan projectsubsidies toegekend, verdeeld over 60 sensibiliserende projecten (ca. 30.000 euro) en 40 grote projecten (240.000 euro). Binnen de grote projecten zitten 20 vergroeningsprojecten, 3 projecten rond mobiele zonnepanelen voor jeugdverenigingen, een deelbakfiets, de oprichting en projecten van Klimaan en Deelbaar Mechelen. De laatste jaren zijn vooral projecten rond circulaire economie in opmars.

Zie ook: www.mechelenklimaatneutraal.be/goedgekeurde-projecten

Paraat voor het klimaat

Met paraat voor het klimaat was het vooral de bedoeling om structurele aanpassingen aan gebouwen te kunnen doen om het energieverbruik te laten dalen. In eerste instantie enkel voor scholen, nadien ook voor verenigingen. De focus werd gaandeweg uitgebreid naar alle investeringen die het klimaatplan van de stad ten goede komen, waardoor ook adaptatiemaatregelen en circulaire economie in het vizier kwamen. Jaarlijks werden hierbij maximaal twee subsidies van 35.500 euro toegekend.

Schepen Princen: “Via ‘Paraat voor het klimaat’ steunden we 15 projecten, ter waarde van in totaal 527.000 euro. In 2016 kreeg de stad de Vlaamse Klimaatprijs voor het subsidiereglement. Met het prijzengeld van 30.000 euro werd dat jaar een extra subsidie toegekend. Dit is samen hoe dan ook al een aanzienlijk bedrag, maar het is maar een fractie van wat in totaal aan duurzame investeringen werd geïnvesteerd. Voor scholen was de subsidie vaak het extra duwtje om een renovatie te starten, maar uiteraard gebruikten ze daarvoor vooral eigen middelen en wordt ook een deel via crowdfunding gefinancierd. Belangrijk aan het reglement is ook dat ook ouders, leerlingen, leerkrachten en andere partners betrokken moesten worden. Op die manier zijn dergelijke projecten niet enkel een verbetering op het vlak van energiebesparingen, maar hebben ze ook een sensibiliserende en informerende functie.”

De projectoproep voor dit jaar is afgelopen. In 2023 maken twee scholen en verenigingen opnieuw kans op een subsidie van 35.500 euro. Zie ook: www.mechelenklimaatneutraal.be/paraat-voor-het-klimaat

KNAL! Energiefestival

De subsidiereglementen zijn het vliegwiel voor innovatie gebleken, dat van bij de start beoogd werd. Het heeft een voedingsbodem gecreëerd waar veel duurzame initiatieven op zijn kunnen ontstaan en groeien.

“De ambitie van de stad ten opzichte van de klimaatproblematiek is om alle drempels die mensen ervaren bij het maken van duurzame keuze zoveel mogelijk weg te nemen. De subsidiereglementen zijn daar een goed voorbeeld van, maar dat geldt zeker ook voor de uitgebreide begeleiding en advies via Mechelen Klimaatneutraal en Energiepunt Mechelen. Wie graag wil weten wat er leeft in de stad of hoe mee te werken aan het Mechelen van de toekomst, kan terecht op ons energiefestival Knal! van het komende weekend (1 en 2 oktober). Met een infomarkt, lekker eten, muziek, film, kinderactiviteiten, maar ook een wandeling en fietstocht, zal iedereen daar zeker iets vinden dat interessant is”, besluit Patrick Princen.

Ontdek het programma en reserveer alvast jouw plekje via www.mechelenklimaatneutraal.be/knal-energiefestival