Meer beleving en zuurstof voor de (binnen-)stad

15 Augustus 2018

Meer beleving en zuurstof voor de (binnen-)stad

De autoluwe binnenstad werd eind vorige legislatuur ingevoerd, maar werd pas deze legislatuur 'volwassen'. De afgelopen jaren zetten we verdere stappen in het proces om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners én bezoekers, de luchtkwaliteit te verhogen, maar tegelijk bereikbaar te houden.  

Autodelen

Niet specifiek voor de binnenstad, maar wel cruciaal om de mobiliteit op het hele grondgebied beheersbaar te houden. De stad voert een proactief beleid om autodelen te ondersteunen:

 • Cambio
  • door de steun van de stad wordt er sneller in nieuwe standplaatsen en wagens geïnvesteerd, niet alleen in het centrum maar ook in de rand
  • de stad fungeert als proeftuin voor nieuwe mogelijkheden: elektrische Cambiowagen, het inschakelen van een auto van de stad in de Cambiovloot (tijdens het weekend) en de recent ingevoerde rolstoelvriendelijke wagen.
 • Particulier autodelen - Cozycar
  • aanvraag van een voorbehouden parkeerplaats mogelijk
  • subsidie voor elektrische deelwagens (4000 euro)

... en met succes! Het aantal autodelers in de stad blijft snel groeien. Uit cijfers van de laatste 'Stadsmonitor' bleek dat we de derde plaats bekleden op vlak van het aantal autodelers per 10.000 inwoners (ca. 120 in totaal / na Gent en Leuven).

Kijk op www.mechelen.be/autodelen voor alle info.

 

Bezoekers

De circulatie in de binnenstad was voor Mechelaars ondertussen vrij duidelijk, bezoekers hebben vaak een grotere uitdaging, vooral in combinatie met een GPS die niet up-to-date is. Met de plaatsing van de toegangspoorten tot het autoluwe gebied en de blauwe borden die de zone op voorhand aankondigen, zorgen we er voor dat minder mensen zich vastrijden of ongewild een boete oplopen.

De invoering van het parkeergeleidingssysteem heeft er voor gezorgd dat er minder zoekverkeer is en dat bezoekers vlotter de weg naar de ondergrondse parkings in de binnenstad vinden. Bovendien worden bezoekers zo ook beter naar de gratis parking op het Douaneplein geleid, waar ze de Shopping Shuttle kunnen nemen.

 

Als auto's verdwijnen...

Bovenstaande maatregelen hebben voor meer 'ruimte' in de binnenstad gezorgd. Ruimte voor bewoners én voor bezoekers. Tijdens deze legislatuur werd de Bruul volledig vernieuwd en nadien autovrij gemaakt. Het lijkt wel alsof het nooit anders geweest is. Bij het minste zonnestraaltje kun je er over de koppen lopen.

De nieuwe Botermarkt vormt een mooie aanvulling op de autovrije Bruul: een plein dat winkelen koppelt aan ontspannen op een terrasje aan de groene vliet, terwijl de kinderen in de fonteintjes spelen.

Ook de Ijzerenleen kreeg een autoluwer karakter, door het omvormen van het pleintje voor het Schepenhuis tot terrassenplein. De combinatie tussen de speciaalzaken enerzijds en de horeca met terras anderzijds, gaf het plein een vernieuwd en aantrekkelijk profiel.

Sinds enkele weken toont ook de Binnendijle aan de Zandpoortvest hoe een plaats kan veranderen als de auto's verdwijnen. De saaie betonvlakte is vandaag een groen-blauwe verbinding tussen de Kruidtuin en de Dijlevallei en een prachtige locatie om tot rust te komen vlakbij het water.

 

Zuurstof voor de stad

De stad heeft niet enkel figuurlijk zuurstof nodig, maar ook letterlijk. Het verminderen van het aantal auto's helpt daarbij, maar ook het milieuvriendelijker maken van de auto's zelf. Daarom hebben we de voorbije jaren ook actief de elektrische mobiliteit gepromoot:

 • het voorzien van laadinfrastructuur
 • de introductie van de eerste elektrische taxi
 • subsidies voor de aankoop van een elektrische taxi of deelwagen en voor het delen van laadinfrastructuur op eigen terrein door bedrijven
 • zelf het goede voorbeeld te geven als stad door de afbouw van de eigen vloot, het aankopen van elektrische vrachtwagentjes en werktuigdragers voor de uitvoeringsdiensten en een elektrische wagen voor de bodes.

Maar zuurstof voor de stad gaat nog over meer dan dit: ook de creatie van meer groen en de stimuli voor het gebruik van de fiets zijn hiervoor zeer belangrijk, maar daar hebben we later nog over...

 

Wat brengt de toekomst?

Ook hier is het werk niet af en moeten we blijven werken aan het evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, geen makkelijk probleem in een sterk groeiende stad. We zijn er van overtuigd dat we verder de ingeslagen weg moeten bewandelen. Dat betekent onder andere:

 • verdere stimulans voor een sterke groei van het aantal deelwagens en gebruikers
 • extra mobiliteitshubs waar mensen vlot van de ene vervoersmodus op de andere kunnen overstappen, bv. aan de Keerdok-Eandissite
 • verdere uitbreiding van het autoluw karakter naar onder andere de Ijzerenleen en de OLV-straat (met behoud van openbaar vervoer)
 • verder werken aan een alternatieve stadsdistributie
 • drukke wijken/straten autoluwer maken
 • ...

En wat denk jij:

 • Waar moet Mechelen op inzetten om de luchtkwaliteit verder te verhogen?
 • Wat is het volgende dat moet gebeuren om bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad met elkaar te verzoenen?

Laat het ons weten!