Mechelse begraafplaatsen worden groene oases van rust en stilte

28 Oktober 2020

Mechelse begraafplaatsen worden groene oases van rust en stilte

Op vraag van raadsleden Bert Delanoeije (Vld-Groen-M+) en Anne Delvoye (N-VA) bekijkt Stad Mechelen op welke manier de begraafplaatsen nog verder kunnen vergroenen en op een meer natuurlijke manier ingericht kunnen worden. Beide raadsleden delen meteen de primeur van een ingediend punt over meerderheid- en oppositiegrenzen heen. 

Tijdens de gemeenteraad van 26 oktober hielden raadsleden Bert Delanoeije en Anne Delvoye een warm pleidooi om in het vergroenen van de Mechelse begraafplaatsen bijkomende stappen te zetten. Aanleiding van deze gezamenlijke vraag was het werkbezoek van de Commissie Mobiliteit, Burgerzaken en Dienstverlening aan de stedelijke begraafplaats op 30 september. 

Schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke: “De commissies zijn echt een moment van uitwisseling geworden. Tijdens het werkbezoek op de begraafplaats gaven we toelichting bij de lopende projecten en toekomstplannen. Zulke plannen ter plekke bespreken spreekt toch meteen tot de verbeelding en maakt alles heel tastbaar. We waren het er samen over eens dat onze begraafplaatsen een plaats is waar een meer natuurlijke inrichting en voldoende groen past om in alle rust en stilte bij dierbare overledenen te zijn." 

“Maar we merkten meteen ook dat er nog heel veel potentieel is om te ontharden en vergroenen”, gaat raadslid Bert Delanoeije verder. “De hoofdassen op de stedelijke begraafplaats zijn op sommige plaatsen 6m en breder. In tijden van klimaatverandering is het ontharden van deze hoofdassen zowel een kans om meer groen te realiseren én om ontharding tegen te gaan. Minder verharding is belangrijk om de verdroging van Mechelen aan te pakken.” 

"Naast het letterlijk ontharden van de betonnen paden op de begraafplaats is dit gezamenlijk initiatief voor mij ook belangrijk als ‘ontharding’ in deze moeilijke tijden. Samenwerken over de partijgrenzen heen is een manier om het vertrouwen van de burger in de politiek te herwinnen,” vult Anne Delvoye aan. 

Bij de herinrichting moet er wel steeds aandacht blijven voor een goede en voldoende toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn. 

Schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen reageerde enthousiast: “Deze gezamenlijke vraag past perfect binnen het globale inrichtingsplan van de begraafplaatsen dat sinds 2008 in uitvoering is. Daarin is er meer aandacht voor een natuurlijke inrichting. De begraafplaatsen worden opgevat als ‘park’, waarbij verharding tussen de graven verdwijnt en er ook meer plaats is voor hagen, bomen en bloemenperken.” 

De realisatie van het globaal inrichtingsplan gebeurt in fases uit respect voor de bestaande graven. Volgens deze plannen zouden de hoofdassen versmald worden tot 4 meter. “En hoewel de visie nog steeds actueel is, kunnen we vandaag zeker nog enkele stappen verder zetten om onze begraafplaatsen echte groene oases van rust en stilte te maken. Samen bekijk ik graag op welke manier we de hoofdassen nog verder kunnen ontharden en we de geplande vergroening kunnen versnellen”, besluit schepen Patrick Princen.