Mechels schepen Gabriella De Francesco op lijst Vlaams parlement: “Wat we in Mechelen doen, ook Vlaams mogelijk maken”

10 December 2023

Mechels schepen Gabriella De Francesco op lijst Vlaams parlement: “Wat we in Mechelen doen, ook Vlaams mogelijk maken”

"De Vlaming verdient een menselijker en socialer beleid. Ik wil wat we in Mechelen vandaag doen ook Vlaams mogelijk maken. Een beleid dat de meest kwetsbare Vlaming centraal zet. En hoewel plaats drie op de lijst een strijdplaats is, wil ik de uitdaging volop aangaan, want het is nodig"

De leden van Groen hebben gisteren de strategische plaatsen aangeduid voor de Vlaamse en Federale verkiezingslijsten. Mechels schepen Gabriella De Francesco krijgt de kans om vanop plaats 3 een zetel binnen te halen in het Vlaams Parlement. Schepen Björn Siffer wordt eerste opvolger op de federale lijst van Groen.

Gabriella De Francesco is sinds 2019 schepen voor sociale zaken, armoedebestrijding, gezin, kinderopvang, diversiteit en gelijke kansen: “De Vlaming verdient een menselijker en socialer beleid. Ik wil wat we in Mechelen vandaag doen ook Vlaams mogelijk maken. Een beleid dat de meest kwetsbare Vlaming centraal zet. En hoewel plaats drie op de lijst een strijdplaats is, wil ik de uitdaging volop aangaan, want het is nodig: de strijd tegen armoede, voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen, het wegwerken van discriminatie op de arbeidsmarkt en veel meer zorg om het welzijn van kwetsbare jongeren en ouderen.”

Vorige maand werd Mechelen nog genomineerd voor de Federale armoedeprijs en werd het beleid van de stad mee gevierd tijdens het 10-jarig jubileumfeest van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting.

“Het is een erkenning voor de inspanningen die de stad doet. En tegelijk een oproep om succesvolle projecten en maatregelen ook ruimer in te voeren”, geeft Gabriella De Francesco aan. “Neem nu bijvoorbeeld onze flexibele kinderopvang 38 volt. We bieden gratis flexibele opvangplaatsen aan in combinatie met een intensieve begeleiding van de ouders richting opleiding en werk. We moeten niet zoals Vlaanderen vandaag doet, kinderopvang beperken voor werkende ouders. Of neem ons project psychologen op school. Stad, CLB en school werken nauw samen en brengen jongeren in contact met een psycholoog om problemen sneller en beter aan te pakken. We voorkomen zo dat nog meer jongeren op de wachtlijsten komen te staan.”

Naast Gabriella De Francesco krijgt ook schepen Björn Siffer de kans op een zetel in het parlement. Hij werd verkozen als eerste opvolger op de federale kamerlijst. “Als ik inschuif in het federaal parlement, wil ik graag werken aan de uitbreiding van de abortus- en euthanasiewet en aan de humanisering van ons gevangeniswezen. Dat laatste is naast armoede dé schande van de 21ste eeuw”, aldus Björn Siffer.