Mechels Collectief Kanaga vzw krijgt steun voor waterproject in Mali

26 April 2022

Mechels Collectief Kanaga vzw krijgt steun voor waterproject in Mali

Via HidroPlus steunt Pidpa dit jaar al voor de veertiende keer ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandelingen voor iedereen. Projecten worden telkens voorgedragen vanuit de verschillende steden en gemeenten in het werkingsgebied van Pidpa. Dit jaar krijgt Collectief Kanaga vzw een subsidie van bijna 1900 euro voor hun project Waterlink2Mali, na voordracht door Stad Mechelen.

Water, de rest komt later… een goed advies bij brandwonden, maar ook ruimer toepasbaar. Gezond drinkwater en een hygiënische verwerking van afvalwater zijn beide cruciaal voor de mens. Schepen van mondiaal beleid Rina Rabau Nkandu vertelt: “Proper water komt uit de kraan, vuil water loopt de riolering in. Het is zo gewoon en evident voor ons dat we er bijna nooit bij stilstaan dat dit wereldwijd helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ruim 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot gezond drinkwater, 2,6 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitair. Het is dus belangrijk om hier in ons mondiaal beleid oog voor te hebben. Pidpa is ondertussen onze partner voor zowel drinkwater als het rioleringsbeheer in Mechelen en het is mooi dat zij ook werk willen maken van gezond water in andere delen van de wereld.”

Waterlink2Mali

In 2021 kreeg Collectief Kanaga steun van de stad voor een waterproject in Mali. Dit project werd nu door de stad voorgedragen bij de oproep van HidroPlus. “Met het project Waterlink2Mali bouwen we samen met lokale actoren een sanitaire blok met drie toiletten en wasbekkens voor de huishoudens van het dorp Nana Keniéba. Op dit moment zijn er geen toiletten in het dorp. Dit deelproject maakt deel uit van een groter geheel waarbij onder andere ook waterputten worden aangelegd en er vorming gegeven wordt over hygiëne en waterbeheer. Op deze manier kunnen we niet enkel ziektes terugdringen, maar vermijden we ook dat meisjes stoppen met school omdat ze geen toegang hebben tot een afgesloten en hygiënisch toilet op school. Via de stad kregen we al bijna 1900 euro subsidies. Nu we van Pidpa na eens hetzelfde bedrag krijgen is dit deelproject volledig gefinancierd en kunnen we andere middelen inzetten voor de andere deelprojecten”, vertellen Linda en Frans van Collectief Kanaga vzw.

Schepen Rina Rabau Nkandu ontving Pidpa en Collectief Kanaga vzw vanmiddag op het stadhuis voor de cheque-uitreiking. “Alle leden van onze Mondiale Raad verrichten goed werk en dat willen we zichtbaarder maken in de stad. Via subsidies geven we organisaties een duwtje in de rug en moedigen we hen aan om oog te hebben voor sensibilisering en communicatie met de Mechelaars. Om te laten zien dat het geld goed terechtkomt, maar ook in het belang van gelijkwaardige samenwerking en om te leren van elkaar in een mondiale context. Daar wordt iedereen beter van", besluit ze.