Mechelen zet in op integrale toegankelijkheid voor horeca en handelaars

08 September 2023

Mechelen zet in op integrale toegankelijkheid voor horeca en handelaars

We zetten volop in op een inclusieve beleving van onze fantastische stad voor wie onze stad bezoekt, van een terrasje houdt of gaat winkelen

Stap voor stap verbetert Stad Mechelen de toegankelijkheid van haar recreatieve troeven. Zo komen er hellende en bellende vlakken om de toegang tot horeca- en handelszaken te optimaliseren en werd de toegankelijkheid van publieke wc’s in kaart gebracht.

In een toegankelijke stad kan iedereen op een gelijkwaardige deelnemen aan alles wat ze binnen haar openbare ruimte, de dienstverlening en voor vrije tijd te bieden heeft. Toegankelijkheid zit verweven doorheen alle facetten van het dagelijks leven en moet doordacht uitgewerkt worden.
Bij de start van deze legislatuur ondertekende de stad Mechelen een charter met Inter Vlaanderen. Als expertisecentrum ondersteunen ze lokale besturen bij de uitbouw van een toegankelijke gemeente. Dat resulteerde in de aanwerving van een toegankelijkheidsambtenaar, ingrepen en acties op korte termijn en de verankering van toegankelijkheid als beleidsmatige toetssteen voor Mechelen.

“Dit jaar ligt de beleidsfocus enerzijds op de toegankelijke en inclusieve beleving van evenementen, horeca en handelszaken en anderzijds ook op voldoende toegankelijk sanitair om zorgeloos te kunnen genieten van een uitstap in onze stad. Deze focus werd in nauw overleg met de adviesraad Buitengewoon Meedoen bepaald. Inzake evenementen stelden we afgelopen zomer samen met Mechelen Feest een toegankelijkheidscharter op. In de marge daarvan hebben we bijvoorbeeld op Maanrock en Parkpop een aantal zaken toegankelijker gemaakt. In de realisatie van onze doelstellingen worden de leden van de adviesraad enorm hard betrokken omdat we via hen zicht krijgen op de belangrijke aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden”, aldus schepen van toegankelijkheid Rina Rabau Nkandu.

Vlaams minister voor gelijke kansen Bart Somers: “Het uitgangspunt dat ik mij als minister voor gelijke kansen altijd voor ogen houd, is eigenlijk heel eenvoudig: als we er niet in slagen om iedereen vlot deel te laten nemen aan het samenleven, dan is het onze publieke ruimte die een handicap heeft. En niet de persoon in een rolstoel, de oudere die slecht te been is, of de jonge ouders die met een kinderkoets moeten manoeuvreren. Wel, in Mechelen kijken we meer dan ooit met die blik naar onze openbare ruimte. Vanuit de stad, maar vooral ook samen met onze klankbordgroep en onze horeca-uitbaters en handelaars maken we werk van een stad waar iedereen erbij kan. We zijn er nog niet, dat gaat ook niet van de ene dag op de andere in een eeuwenoude stad met al haar handicaps, maar dat is consequent de weg die we gaan blijven bewandelen bij elke ingreep in onze publieke ruimte die we uitvoeren.”

Hellende en bellende vlakken voor horeca- en handelszaken

Een hellend vlak, de naam spreekt voor zich. Dit is een drempelhulp in de vorm van een oprijplaat. De horeca- en handelszaken kunnen deze aan hun inkom plaatsen om zo vlot toegang te kunnen verlenen aan rolstoelgebruikers, kinderwagens of mensen die gebruik maken van mobiele hulpmiddelen. Niet elke zaak kan zo’n hellend vlak permanent plaatsen, bijvoorbeeld in een nauwere winkelstraat. Daar komt een bellend vlak aan te pas. De uitbaters plaatsen een bel aan de inkom, wanneer een bezoeker gebruik wenst te maken van het hellend vlak kan er aangebeld worden en wordt het hellend vlak geplaatst.

Om deze hellende en bellende vlakken te ontwikkelen, start Stad Mechelen een samenwerking met Dito vzw. Deze organisatie screent locaties op toegankelijkheid, geeft advies over zowel de binnen- als buitenruimte en plaatst hellende en bellende vlakken op maat van elke zaak. Samen met de uitbater volgt Dito de optimalisaties verder op.

“Het project met de hellende en bellende vlakken zal in fases verlopen. Zo zullen de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwestraat als eerste zones aangepakt worden. Op die manier werken we aan een rolstoelvriendelijke route van de Korenmarkt tot de Grote Markt. Ook mensen in een rolstoel moeten ten volle kunnen genieten van een aangenaam en vlot toegankelijk bezoek aan onze handels- en horecazaken. We kunnen hier ook rekenen op de medewerking van enthousiaste ondernemers. Eind deze maand start Dito met de plaatsbezoeken, maken ze de nodige rapporten op en kunnen we aan de slag gaan met de hellende vlakken”, licht schepen Rabau Nkandu toe.

Toegankelijk toilet binnen een straal van 122m

Naast het fysiek toegankelijk maken van onze evenementen, horeca- en handelszaken is het ook belangrijk dat bezoekers met een beperking een voldoende aanbod toegankelijk sanitair hebben. De stad bracht het aanbod in kaart. In Mechelen kan iedereen binnen een straal van gemiddeld 122m gebruik maken van een rolstoeltoegankelijk toilet. Dit kan zowel op locaties van stad Mechelen als bij privézaken of bedrijven. De toegankelijkheidsambtenaar van de stad ging elke locatie bezoeken en bracht alle gegevens nauwgezet in kaart.

“De toegankelijkheid is afhankelijk van de bestaande infrastructuur, waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd. Zo sloegen we samen met parkeerbedrijf Indigo de handen in elkaar om het toilet in de parkeergarage onder de Grote Markt toegankelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat het toilet zo goed als mogelijk aan de normen van integrale toegankelijkheid voldoet, werd ook hier beroep gedaan op het Vlaams expertisecentrum Inter. Op basis van hun advies werden de werken voltooid. Dankzij deze samenwerking hebben we er weer een extra toegankelijk toilet bij dat dag en nacht beschikbaar is. Waar mogelijk proberen we de toegankelijkheid te verbeteren, we zijn er ons van bewust dat dit ook een blijvend aandachtspunt blijft in reeds bestaande infrastructuur ”, vult de schepen aan.

De omliggende horeca-partners op de Grote Markt werden betrokken bij deze actie. Uitbaters die zelf geen toegankelijk toilet hebben, kunnen hun bezoekers nu doorverwijzen naar het toilet in de parkeergarage. Klanten krijgen een munt voor het muntslot en hoeven dus niet extra te betalen.

“Een prachtig initiatief van Stad Mechelen om hier budget voor vrij te maken. De toegankelijkheid van de horeca zaken op de Grote Markt gaat er zo alleen maar op vooruit. Idem voor het rolstoeltoegankelijk toilet in de parkeergarage, waar de minder mobiele horeca klanten gratis gebruik van kunnen maken. Zo wordt onze stad steeds meer toegankelijk voor iedereen”, vertelt Christian Michiels namens de Mechelse horeca-uitbaters.

“Integrale toegankelijkheid is een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel privé- als publieke verenigingen en instanties. De uitdaging zit hem vooral in de details. Daar moet intensiever op ingezet worden, maar de verschillende samenwerkingen bewijzen dat er veel goede wil is om de krachten te bundelen. Samen bouwen we aan een meer toegankelijk Mechelen”, besluit Rina Rabau Nkandu.

Een volledig overzicht van alle toegankelijke toiletten kan je raadplegen op: https://visit.mechelen.be/toegankelijke-toiletten.

Meer weten over Integrale Toegankelijkheid?
→ Inter Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/inter
→ Dito vzw: https://www.ditovzw.be/