Mechelen wint award voor stiltebos aan Tivolipark

19 Januari 2023

Mechelen wint award voor stiltebos aan Tivolipark

Onlangs reikte de Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) hun Openbaargroen-awards uit. Mechelen won met het stiltebos aan het Tivolipark de eerste prijs voor beste groenrealisatie in de categorie wijkpark. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deed daar nog het ‘Waterproof’-label bovenop. Mechelen kandideerde ook voor de titel van bijvriendelijkste gemeente en sleepte daarbij het maximum van drie bijensymbolen in de wacht.

1. Award Groene Gemeente en Waterproof-label voor stiltebos

Eerste laureaat voor Groene Gemeente in de categorie Wijkpark was Mechelen met de omvorming van de autoparking van het Tivolipark tot een mini-stiltebos. Daar werden in maart 2022 in totaal 4050 bomen geplant volgens de Miyawaki-methode. Bij deze methode wordt er nagebootst hoe een bos zou groeien als mensen zich er niet mee zouden bemoeien. Daarvoor wordt de bodem geoptimaliseerd door middel van grote hoeveelheden organisch materiaal en worden kleine bomen en zaailingen zeer dicht tegen elkaar aangeplant. Door gebruik van de Miyawaki-methode groeit een bos tot tien keer sneller, is het dertig keer zo dens en wordt er snel een grote hoeveelheid biodiversiteit gecreëerd.

Volgens de jury bevestigt het resultaat in Mechelen de doeltreffendheid van deze manier van werken: met slechts één watergift in het voorjaar heeft dit bos de droge zomer perfect overleefd. Na slechts enkele groeiseizoenen zal deze plek een stille groene oase zijn, waar mensen tot rust kunnen komen en waar er natuureducatieve activiteiten rond biodiversiteit zullen worden georganiseerd. Er werd samengewerkt met Urban Forests, SUGi en Klimaan vzw.

Schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen is trots: “De groenaward van de VVOG en het Waterproof-label van VMM zijn een mooie erkenning voor het werk dat we leveren. Meer groen in de stad is hoe dan ook een belangrijk streven, maar de winst wordt pas echt groot als het deel is van een groter geheel. Zo wordt onze vergroening ook ingezet om onze stad weerbaarder te maken tegen extreme regelval en droogte en om van de stad en de ruimere omgeving één groot groenblauw netwerk te maken. Zo maken we de stad aangenamer voor alle planten en dieren die er wonen en zijn we klaar voor de toekomst. De prijzen leveren ons twee keer 250 euro op om te besteden aan een volgend groenproject: nog een urban forest, extra beleving in het stiltebos of in het Tivolipark… Alle ideeën zijn welkom! We willen Klimaan en Urban Forests daar graag opnieuw bij betrekken.”

De tweede prijs was voor de ontharding van het Vogelenzangpark in Gent. De derde prijs ging naar Zandhoven (Antwerpen) voor de herinrichting van de Dorpsstraat in Massenhove.

2. Drie bijensymbolen voor Mechelen

De gemeenten Beringen en Liedekerke mogen een jaar lang de titel van ‘bijenvriendelijkste gemeente’ dragen. Met deze wedstrijd voert het Departement Omgeving samen met de VVOG promotie voor meer bijenvriendelijke gemeenten en de jaarlijkse actie ‘De Week van de Bij’.

Voor dit wedstrijdthema schreven 82 lokale besturen zich in. Ze ondernamen acties met planten, beheer, bijeninstallaties, sensibilisatie of met een bijenwerkgroep. Veel steden en gemeenten gaan jaar op jaar verder met hun bijenaanpak. Niet minder dan 31 gemeentes ontvingen 1 bijensymbool, 29 gemeentes kregen 2 bijensymbolen en 18 gemeentes behaalden het maximum van 3 bijensymbolen, waaronder dus Mechelen. In 2023 zal een schaal van 1 tot 5 bijensymbolen gebruikt worden.

“Het is heel leuk om te zien dat we met onze inspanningen voor bijen tot de bijenvriendelijkste gemeentes van Vlaanderen behoren”, vindt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke. “Als schepen van dierenwelzijn vind ik het belangrijk dat ook bijen binnen ons charter dierenwelzijn een prominente plaats krijgen. Wij blijven ook in de toekomst inzetten op acties voor het beschermen van bijen, zoals we al in het verleden deden door het plaatsen van bijenhotels, maar ook bijvoorbeeld door een bijenvriendelijk perk te voorzien op onze natuurbegraafplaats.”