Mechelen reikt €16.000 uit aan twee organisaties voor projecten in het Zuiden rond SDG’s

08 Juli 2022

Mechelen reikt €16.000 uit aan twee organisaties voor projecten in het Zuiden rond SDG’s

“Met dit geld kunnen organisaties heel wat teweegbrengen, in het Zuiden maar ook in Mechelen."

In de jaarlijkse wedstrijd ‘Mechelen mondiaal voor SDG’s’ worden dit jaar twee organisaties bekroond: Plan International België met een project in Vietnam om meisjes te beschermen tegen misbruik en geweld en Collectief Kanaga met een project over watervoorziening in Mali. Ze winnen elk €16.767,5. 

Bij deze jaarlijkse wedstrijd krijgen twee organisaties die lid zijn van de Mondiale Raad en een link met Mechelen hebben, een geldsom om hun projecten in het Zuiden van de wereld rond SDG’s (Sustainable Development Goals) te realiseren. De totale som van €33.535 wordt gelijk verdeeld over de twee winnaars, waarvan telkens één organisatie een NGO is en de andere een vierde pijler organisatie. Met dat geld kunnen ze hun projecten realiseren.

“Met dit geld kunnen organisaties heel wat teweegbrengen, in het Zuiden maar ook in Mechelen. We zijn als stad daarom enorm trots om hen hierbij te kunnen ondersteunen. Samen veranderen we mensenlevens op een duurzame manier”, zegt schepen van mondiaal beleid Rina Rabau Nkandu. “In dit geval zijn het bovendien twee projecten die mooi aansluiten bij wat we als stad in Mechelen doen. Het project van Plan International België maakt gebruik van een digitaal platform om meisjes te beschermen tegen misbruik en geweld, dit sluit aan bij onze aanpak van digitalisering die vooral gericht is op het creëren van een meerwaarde en bijkomende dienstverlening. Het project van Collectief Kanaga draait om water en watervoorzieningen, een thema dat bij ons ook zeer actueel is met lange periodes van droogte en waar we onder andere via ontharding iets aan willen doen. Deze projecten tonen de meerwaarde van mondiaal beleid aan: de problemen van vandaag zijn bijna allemaal mondiale problemen die we samen met aanpakken. Dat is bovendien geen eenrichtingsverkeer: we kunnen allemaal van elkaar leren.”

EMPoWR
Het EMPoWR-project van Plan International België in Vietnam heeft een digitaal platform opgezet om misbruik en geweld tegen meisjes (bv kindhuwelijken, mensenhandel) te voorkomen. Dankzij het platform begrijpen meisjes en jongens van etnische minderheden hun rechten beter, krijgen toegang tot ondersteunende diensten en laten hun stem horen bij beleidsmakers. Het project richt zich op 17.200 meisjes en jongens van 10 tot 24 jaar in 4 provincies van Vietnam. EMPoWR werkt samen met de overheid, de media en maatschappelijke organisaties.

EMPoWR focust vooral op SDG 5 (gendergelijkheid) en SDG 4 (kwaliteitsonderwijs), maar ook op andere SDG’s zoals bijvoorbeeld SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

De lokale afdeling van Plan International wil in Mechelen sensibiliseren over het project via Ottertrotter, een jaarlijkse quiz, de mondiale kerstmarkt en Urban Trail.

Collectief Kanaga
Het project van Collectief Kanaga wil de productiecapaciteiten in de agro-ecologische groentetuin van de Benkadi-vrouwenvereniging van het dorp Noukoula versterken. Deze groentetuin ligt in de regio Ségou in Mali, West-Afrika. De waterproblemen in de tuin worden opgelost door het  boren van een waterput met een watertoren, zonnepanelen en extra bassins. Daarnaast worden opleidingen over conserverings- en verwerkingstechnieken na de oogst gegeven. Er wordt ook tuingereedschap en agro-ecologische zaden aangekocht.

Dit project zorgt ervoor dat de vrouwen van Benkadi elke ochtend hun groenten kunnen verkopen op de markt, waardoor hun inkomen verzekerd is. Er zijn reeds 150 aanvragen van vrouwen uit de omgeving binnengekomen om mee te werken in de tuin. Het project leent zich uitermate om rond meerdere SDG’s te sensibiliseren, zoals watervoorzieningen, opleidingen, klimaatverandering, voedselzekerheid en  partnerschappen…

In Mechelen wil Collectief Kanaga vzw de aandacht vestigen op Mali, een conflictgebied met oorlogsvluchtelingen, tijdens evenementen zoals Ottertrotter en de Mondiale Kerstmarkt.

Subsidies ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’
Naast de wedstrijd is er nog een subsidiereglement om ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. In dit geval gaat het ook over een totaalbudget van €33 525 , maar het wordt verdeeld over alle projecten die van de jury een score van 60% of meer krijgen. €5100 hiervan wordt apart verdeeld over de 3 beste projecten.

In deze subsidieronde krijgen 12 projecten een subsidie van €1895,66 . Drie projecten krijgen elk €3595,66 voor hun project. Het gaat om Stichting Hubi en Vinciane (bestrijding van ondervoeding in 63 rurale gebieden in de regio Borgou in Benin), Artsen Zonder Vakantie (versterken van het Hôpital Général de Référence in Monvu in de Democratische Republiek Congo, onder andere voor het behandelen van Covidpatiënten) en Broederlijk Delen vzw (het promoten van agro-ecologische landbouw om o.a. klimatologische uitdagingen het hoofd te bieden).

Info SDG: https://www.mechelen.be/sdg-s-samen-werken-aan-een-betere-wereld