Mechelen ondersteunt ouderenverenigingen in heropstart

15 September 2021

Mechelen ondersteunt ouderenverenigingen in heropstart

Het stadsbestuur van Mechelen heeft een budget van 25 000 euro vrijgemaakt om Mechelse ouderenverenigingen te helpen met de heropstart. Afgelopen maanden werd het pijnlijk duidelijk dat niet alle 60-plussers een breed netwerk van familie of vrienden hebben. Verenigingen kunnen een mooie rol opnemen als ze hun activiteiten en werking openstellen voor deze mensen. Anderzijds zijn er ook oud-leden die een extra duwtje nodig hebben om weer uit hun kot te komen. Archieffoto © Annelies Roosen (2021) Corona heeft ons allemaal op verschillende manieren geraakt, waarbij Mechelaars met een beperkt of geen sociaal netwerk extra getroffen werden door de lockdownmaatregelen. Naast het risico om ziek te worden werd ook het geestelijk welzijn van sommige mensen bedreigd. Eenzaamheid is een voedingsbodem voor allerlei psychische klachten en problemen en niet iedereen vindt de weg naar gepaste ondersteuning, door corona werd dit nog eens bemoeilijkt. Het belang van een sociaal netwerk en het hebben van een zinvolle dagbesteding komt uitdrukkelijk naar boven als remedie. “Om ervoor te zorgen dat de Mechelse ouderenverenigingen hun basiswerking kunnen verderzetten, hebben we extra geld vrijgemaakt uit het coronaherstelfonds. De verenigingen worden gestimuleerd om hun activiteiten te blijven organiseren en de oudere Mechelaar op zoek naar sociaal contact te verwelkomen”, aldus schepen voor senioren en sociale cohesie Björn Siffer. Ouderenverenigingen kunnen vóór 30 september 2021 een toelage aanvragen via [email protected], of via het Sociaal Huis. Een voorwaarde om te mogen deelnemen is dat de ouderenvereniging intekent op het traject ‘Hartelijk welkom’, waarin ze worden bijgestaan door een externe partner om de drempel tot deelname aan een activiteit te verlagen. https://www.mechelen.be/senioren