Mechelen Leesstad tegen 2022

10 November 2020

Mechelen Leesstad tegen 2022

"Jonge kinderen graag en goed leren lezen" Thomas More, Stad Mechelen en het Centrum voor Basiseducatie Open School gaan samenwerken om de leesmotivatie bij kinderen uit de lagere school te bevorderen. Zij krijgen daarvoor 250.000 euro subsidies van het Vlaams departement Onderwijs & Vorming. “Met het project Mechelen Leesstad 2022 willen we in twee jaar tijd uitgroeien tot dé leesstad voor kinderen uit het lager onderwijs. Onze bibliotheek zal daar een belangrijke rol in opnemen en werft daarvoor tijdelijk een halftijdse extra kracht aan”, vertelt schepen van cultuur Björn Siffer. “Eén van de zaken waar we op inzetten is de verbetering en uitbreiding van onze scholencollectie in de bibliotheek. We helpen leerkrachten ook met het samenstellen van boekpakketten over actuele thema’s waar in de klas rond gewerkt wordt.” Daarnaast worden er per graad ook boekkoffers samengesteld met educatief leesmateriaal aansluitend op activiteiten in het Speelgoedmuseum, Museum Hof van Busleyden en het Vrijbroekpark. Zo worden buitenschoolse activiteiten, zoals een museumbezoek of natuurwandeling, verrijkt met jeugdliteratuur zodat leerlingen hun opgedane kennis kunnen gebruiken bij het begrijpend lezen. Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van Thomas More coördineert het project, waarin ook ruimte is om leerkrachten bij te scholen en er bijkomende communicatie voorzien wordt rond het schoolboekenaanbod. ExCEL zal scholen ook beleidsmatig ondersteunen om effectieve leesdidactiek te implementeren. "Door onderzoek is er al veel kennis over het tekstbegrip bij kinderen en hoe we dat kunnen aanpakken. Dankzij dit project brengen we wetenschappelijk onderbouwde kennis naar de klas en leren we van de leerkrachten hoe zij hiermee werken”, aldus Stefan De Clerck, projectcoördinator bij ExCEL. Acht pilootscholen “Ik ben tevreden dat een aantal partners de krachten heeft gebundeld om het leesonderwijs in Mechelen te verbeteren. De scholen staan er niet alleen voor. Jonge kinderen graag en goed leren lezen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, zegt Marina De Bie, schepen van onderwijs in Mechelen. “Binnen het project Mechelen Leesstad 2022 willen we ook inzetten op leesondersteuning op maat, bijvoorbeeld via onze Mechelse Buddy-werking voor kinderen die het moeilijk hebben op school. Samen lezen kan motiverend werken en het leesplezier van de leerling verhogen." Dit schooljaar werken acht pilootscholen mee aan het project. Dat zijn acht basisscholen die gevestigd zijn in het centrum van Mechelen. Bedoeling is om het project volgend schooljaar uit te breiden naar alle geïnteresseerde Mechelse scholen. De drie primaire partners in dit tweejarig project zijn ExCEL, de bibliotheek van Mechelen en het CBE (Centrum voor Basiseducatie Open School). Bijkomende partners zijn Museum Hof van Busleyden, het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, het Speelgoedmuseum en de Orde van den Prince – afdeling Mechelen. Mechelen Leesstad 2022 wordt gefinancierd door het departement Onderwijs en Vorming. https://excel.thomasmore.be/ https://mechelen.bibliotheek.be/scholen-collectie Foto © Stad Mechelen V.l.n.r. Roel Van Den Bril (bibliotheek Mechelen), Stefan De Clerck (projectcoördinator ExCEL), Björn Siffer (schepen van cultuur) en Marina De Bie (schepen van onderwijs).  De Sacristie-zaal in Het Predikheren is sinds september volledig voorbehouden voor de scholencollectie van de bibliotheek. Student-leerkrachten en leerkrachten van de kleuterschool en eerste graad lagere school kunnen hier gratis boeken komen ontlenen om in hun klas mee te werken. Ze krijgen in hun keuze tips en ondersteuning van een bibliotheekmedewerker.