Mechelen lanceert nieuwe netheidscampagne ‘Stad om te zoenen’

24 Augustus 2023

Mechelen lanceert nieuwe netheidscampagne ‘Stad om te zoenen’

“De campagne moedigt een gevoel van gemeenschapszin en samenwerking aan. Het idee dat elke inwoner bijdraagt aan het behoud van een schone omgeving, versterkt de band tussen Mechelaars en stimuleert samenwerking om de stad leefbaarder te maken."

‘Nog een rondje van mij? Geef ik afvalvrij!’ Het is een van de vier slogans van de vernieuwde netheidscampagne ‘Stad om te zoenen’ die Mechelen vandaag lanceert met steun van Mooimakers. De affiches worden verspreid in de stad en vragen voorbijgangers op een ludieke manier om vuilnis zoals bekertjes, frietbakjes of hondenuitwerpselen, niet op de grond te gooien maar mee te nemen.

Burgemeester Alexander Vandersmissen: “We blazen de campagne ‘Stad om te zoenen’ nieuw leven in. De nieuwe campagne bouwt voort op de vorige en combineert de boodschappen ‘fierheid voor de stad’ en ‘een propere stad is een werk van elke Mechelaar’. Door burgers aan te moedigen om geen afval op de grond achter te laten, werken we niet alleen aan een schonere en mooiere stad, maar vergroten we ook het bewustzijn over de gevolgen van zwerfvuil en het belang van individuele acties voor een duurzame toekomst.”

Schepen van milieu Patrick Princen: “Net als alle Mechelaars ben ik enorm trots op onze mooie stad. En een propere stad is nu éénmaal veel mooier, aantrekkelijker, toffer en gezonder om in te wandelen, winkelen, werken en leven. Met de campagne stad om te zoenen benadrukken we dat elk klein gebaar telt. Afval hoort niet op het openbaar domein of in de natuur. Afval van verpakkingen of etensresten probeer je te voorkomen of neem je mee naar huis, sorteer je daar of werp je in de publieke vuilnisbakken. Zwerfvuil is niet alleen ergerlijk, maar ook echt schadelijk voor mens en dier. De vele plastics en andere giftige stoffen komen terecht in onze Vlieten, Dijle en stromen zo naar de zee en belanden finaal terug op ons bord. Dat willen we niet voor onszelf, onze kinderen en onze mooie stad.”

Schepen van communicatie Rina Rabau Nkandu: “De campagne moedigt een gevoel van gemeenschapszin en samenwerking aan. Het idee dat elke inwoner bijdraagt aan het behoud van een schone omgeving, versterkt de band tussen Mechelaars en stimuleert samenwerking om de stad leefbaarder te maken. De foto’s op de affiches zullen zeker opvallen in het straatbeeld en de rijm in de slogans zorgt voor een leuke twist. Laten we niet alleen de woorden onthouden, maar ze in daden omzetten. Voor dit weekend hebben we een speciale festivaleditie van de affiche. Nadien komen vooral de andere beelden aan de beurt.”

De affiche zal op verschillende plaatsen in de stad te zien zijn: op de affichezuilen, maar ook in verschillende horeca en winkels. De affiches zullen ook te zien op de digitale zuilen en schermen langs de invalswegen. De stad nodigt alle Mechelaars ook uit om een kijkje te nemen op www.stadomtezoenen.be waar nog meer informatie te vinden is over hoe we samen Mechelen proper kunnen houden, door bijvoorbeeld een melding te doen of door je aan te melden als zwerfvuilvrijwilliger.

 

Handhaving is sluitstuk

Met deze campagne wil de stad de Mechelaar aanmoedigen om zwerfvuil te voorkomen. Daarnaast blijft handhaving een belangrijk sluitstuk. Om de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten terug te dringen, moet de pakkans van overtreders omhoog. De stad houdt daarom zwerfvuil- en sluikstortgevoelige plekken goed in de gaten en onderzoekt ook afval om overtreders op te sporen. Dit is een samenwerking van de gemeenschapswachten, de Buitengewone Opsporings Ambtenaren en de milieupolitie. Boetes kunnen oplopen tot 350 euro.

 

Over Mooimakers

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).