"Waar het kan, laten we gevallen bladeren liggen"

31 Oktober 2022

“We hopen dat ook de Mechelaars zoveel mogelijk bladeren laten liggen om zo van hun tuin een biodiverse plek te maken en een aantrekkelijke woonplaats voor planten en dieren."

Ondanks de ‘Indian summer’, is de herfst ondertussen toch al een heel eind ver. De veelkleurige kruinen van de bomen zijn ondertussen stilaan aan het overgaan in een geelbruine brij op de grond.

Vallende bladeren zijn niet het populairste aspect aan bomen, maar toch hebben ook deze voordelen, vertelt schepen van openbare werken, natuur- en groenbeheer Patrick Princen: “Gevallen bladeren vormen een prachtig tapijt dat bij dit seizoen hoort. Bovendien composteert deze laag aan een hoog tempo tot plantenvoeding. Zelfs een dikke laag is voor de meeste planten veel meer een zegen dan een vloek. De bladlaag is een ideale schuilplaats voor kleine dieren en ze zijn ook prima nestmateriaal. Waar het kan, laten we de bladeren dan ook zoveel mogelijk liggen. Vorig jaar hebben we dit principe een eerste keer toegepast en dit werd zeer positief geëvalueerd.”

Bladeren worden wel geruimd op voetpaden, fietspaden en wegen om veiligheidsredenen. Ze worden ook geruimd op sportvelden, speeltuinen en bij een aantal cultuurhistorische locaties, intensief gebruikte grasvelden en op de begraafplaatsen.

Bladkorven

“We hopen dat ook de Mechelaars zoveel mogelijk bladeren laten liggen om zo van hun tuin een biodiverse plek te maken en een aantrekkelijke woonplaats voor planten en dieren. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om alle bladeren in je tuin of rond je huis te laten liggen. Daarom blijven we ook bladkorven zetten op 250 openbare locaties”, besluit schepen Princen.

www.mechelen.be/bladkorf