Mechelen gaat opnieuw voor lang(zam)e zomer

23 Juni 2015

Mechelen gaat opnieuw voor lang(zam)e zomer

Zomer 30 sensibiliseert automobilisten  Na de campagne in Mechelen vorig jaar,  verschijnen ook deze zomer weer extra signalisatieborden. Deze moeten automobilisten aanmanen om hun snelheid te temperen waar een zone 30 van kracht is. Met de sensibiliseringscampagne 'Zomer 30' wil de stad er voor zorgen dat kinderen naar hartenlust en vooral veilig op straat kunnen spelen. 

 

Mechelen Kinderstad

Mechelen is een kinderstad in al zijn facetten, ook als het op verkeersveiligheid aankomt. Het invoeren en handhaven van een zone 30 in buurten draagt hier zeker toe bij. Wat veilig is voor kinderen, is ook zeker goed voor volwassenen. Iedereen heeft baat bij maatregelen op maat van kinderen. Nu de zomervakantie voor de deur staat is dat extra noodzakelijk, vertelt schepen van mobiliteit Marina De Bie: "In de zomermaanden spelen veel meer kinderen op straat. Het is dan ook nóg crucialer dan anders dat autobestuurders zich aan de toegelaten snelheid houden."

 

82 uitgekiende locaties

In vergelijking met vorig jaar komen er 30 locaties bij. In totaal zullen de borden nu 82 locaties aandoen.

"We hebben sinds de vorige editie 15 extra borden aangekocht. Elke locatie krijgt een maand lang een bord. In de helft van de zomervakantie wisselen de 41 borden van plaats", aldus de schepen. "Tijdelijke borden vallen doorgaans beter op dan permanente, omdat er na enige tijd al gewenning optreedt. De kleurrijke en speelse toets zorgen ervoor dat de borden extra goed opvallen."

 

Extra snelheidscontroles

Omdat sensibiliseren alleen helaas vaak onvoldoende is, werkt ook de politie mee aan het welslagen van de campagne. Zij zullen de planning voor hun controles afstemmen op de 'Zomer 30'-campagne.

 

Fleur je straat op ? met krijt

De campagne beperkt zich niet alleen tot het plaatsen van de borden. Ook de speelstraten worden hieraan gekoppeld. De speelkoffer bevat immers een affiche met een oproep voor de spelende kinderen: 'Geef je speelstraat alle kleuren van de regenboog. Teken er meteen een boodschap voor de auto's bij.' Hoe meer creativiteit, hoe beter! Foto's van de krijtcreaties kunnen de kinderen mailen naar [email protected] of rechtstreeks op de Facebook-pagina van de stad plaatsen. "Door het maken van een opvallende tekening of het aanbrengen van een boodschap voor de autobestuurders, kunnen de kinderen de automobilisten ook zelf aansporen om trager te rijden. Zo blijven de straten ook veilig als het geen speelstraat meer is. Het is bovendien ook gewoon leuk om een tekening op straat te maken en er foto's van te maken", besluit De Bie.