Mechelen aan de fiets – een fietsplan dat vooruitkijkt

17 September 2012

Mechelen aan de fiets – een fietsplan dat vooruitkijkt

Op deze autoloze zondag stelt vld-groen-m+ een fietsplan voor de toekomst voor. "Met deze ambitieuze maar haalbare reeks voorstellen schakelen we een versnelling hoger in de transformatie van Mechelen tot dé fietsstad van Vlaanderen," aldus (lijsttrekker vld-groen-m+).Bart Somers

"Met dit fietsplan verbinden we de dorpen, de wijken en het centrum, en dat met snelle, veilige fietsroutes," zegt Patrick Princen (plaats 8 vld-groen-m+) uit Muizen. "We investeren in nieuwe fietsbruggen over het water en in het wegwerken van een heleboel missing links."

  1. In het eerste jaar van de volgende bestuursperiode stellen we een integraal fietsbeleidsplan op. Het legt de krijtlijnen vast voor de komende jaren. Wij schuiven alvast een aantal concrete voorstellen naar voor in onze fietskaart van de toekomst. Met nieuwe fietsbruggen en doorsteken, snelle en veilige fietsverbindingen en fietsbewegwijzering tussen wijken, dorpen en het centrum. Bekijk de kaart op www.positiefmechelen.be/fietskaart
  2. Een stad die veilig is voor fietsers, is ingericht op maat van fietsers. Verkeersveiligheid moet een prioriteit blijven. Door te investeren in goed en veilig openbaar domein. Maar ook door goede verkeerseducatie, controle op degelijke fietsen, het vermijden van overdreven snelheid en een klimaat van hoffelijkheid in het verkeer. Een fietser doorkruist het centrum binnen de 10 minuten. De wijken en dorpen kunnen binnen het kwartier verbonden worden met het historische hart. Tijdens de volgende legislatuur werken we systematisch aan het wegwerken van de fietsknelpunten. Dit doen we in nauw overleg met de gebruikers. De aanleg van verhoogde fietspaden in de wijken en op invalswegen blijft een belangrijke prioriteit. Overal waar mogelijk wordt bij een heraanleg gekozen voor ontdubbelde enkelrichtings fietspaden. Hoofdassen en schoolroutes zijn hierbij prioriteit.
  3. De veiligheid van schoolkinderen is een belangrijke prioriteit. Daarom willen we - naar het voorbeeld van Kopenhagen - rond sommige scholen en waar mogelijk een autovrije zone maken van 100m.
  4. We willen meer veilige en toegankelijke stallingsplaatsen voor fietsen, met oog voor nieuwe fietstrends ( bakfietsen, elektrische fietsen, ligfietsen). Waar mogelijk biedt de stad overdekte fietsenstallingen aan in het centrum. Bij heraanleg of bouw van straten komen er overdekte afsluitbare fietsparkeerplaatsen. Waar mogelijk ontsluiten we hiervoor de privé-tuinen via het binnengebied. Ook bij nieuwe buurt- en randparkings voorzien we voldoende plaats voor de fiets.
  5. Bij de Vlaamse overheid dringen we aan op een heraanleg van de vesten met meer groen, een ruime en veilige fietsboulevard die de stad ontsluit, ondergrondse tunnels, en de garantie voor vlot busverkeer. Er wordt een veilige aansluiting voorzien met de Bruul via het Kardinaal Mercier-plein.
  6. Dit najaar start Mechelen met een fietsverhuursysteem. De komende jaren bouwen we dat verder uit. Door gebruik te maken van fietskaarten en GPS kunnen Mechelaars en toeristen de groene en blauwe gordel rond Mechelen makkelijk verkennen. Op de randparkings, de toekomstige carpoolparkings en op de bedrijventerreinen komen extra afhaalpunten voor de huurfietsen. In samenwerking met Het Atelier geven we jaarlijks alle verloren en gevonden fietsen een opvallend kleurtje en we verhuren die goedkoop aan Mechelaars.
  7. We bieden ruimte voor een nieuwe, ecologische economische activiteit in Mechelen: de fietstaxi's. Mechelen is redelijk klein en alles is perfect bereikbaar via de fiets. Fietstaxi's zijn niet alleen een in het oog springende nieuwigheid, maar vooral ook zeer handig en ideaal in een compacte binnenstad.
  8. Bij de nieuwe oplaadpleinen voor elektrische wagens worden steeds een aantal aansluitingen voorzien voor fietsers. Horeca-uitbaters worden aangemoedigd om een oplaaddienst aan te bieden aan hun klanten en bezoekers. Ook openbare gebouwen worden uitgerust met fietsoplaadpunten. Uiteraard gebruiken we op al deze plekken enkel groene stroom.