Kunsthal Mechelen: het nieuwe huis voor hedendaagse kunst

26 Oktober 2023

Kunsthal Mechelen: het nieuwe huis voor hedendaagse kunst

"Als stad willen we verbinden en bruggen slaan. Het is daarom belangrijk te luisteren naar de stem van onze inwoners. In de zoektocht naar extra ruimte voor de Mechelse Academie, stelde de stad eerder voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. Een groep kunstenaars en sympathisanten pleitte voor het behoud van deze erg centraal gelegen plek voor hedendaagse kunst. De stad vond deze argumenten valabel en startte hierop een participatief traject met alle belanghebbenden, berustend op de identiteit die De Garage als vrijplaats voor actuele beeldende kunsten vrijwaart. Uit deze samenwerking ontpopt zich nu een vernieuwde visie, die de noemer 'Kunsthal Mechelen' draagt." - Bjorn Siffer, schepen van cultuur

De stad Mechelen start een nieuwe werking voor hedendaagse kunst. Onder de noemer Kunsthal Mechelen zal de werking zich de komende jaren uitstrekken naar verschillende ruimtes in de stad, waaronder De Garage en de tentoonstellingsruimte van het Cultuurcentrum.

Kunsthal Mechelen is de nieuwe werking voor hedendaagse en beeldende kunsten die tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte en lokale projecten organiseert en presenteert. De werking is open en ongebonden aan vooropgestelde formats. Dialoog, reflectie en kritiek zijn de leidende principes. De Garage is een ruimte met een onuitwisbare erfenis, waarin de werking van Kunsthal Mechelen post vat.

Kunsthal Mechelen positioneert zich zo als een belangrijke speler in het (inter)nationale kunstenveld waar kunstenaars, curatoren en collectieven kansen krijgen om hun werk te produceren en te presenteren op diverse plekken in de stad. Dit onder leiding van coördinator Steven Op De Beeck, de curatoren en steeds in samenwerking met de adviesraad.

Bjorn Siffer, Schepen van cultuur: "Als stad willen we verbinden en bruggen slaan. Het is daarom belangrijk te luisteren naar de stem van onze inwoners. In de zoektocht naar extra ruimte voor de Mechelse Academie, stelde de stad eerder voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. Een groep kunstenaars en sympathisanten pleitte voor het behoud van deze erg centraal gelegen plek voor hedendaagse kunst. De stad vond deze argumenten valabel en startte hierop een participatief traject met alle belanghebbenden, berustend op de identiteit die De Garage als vrijplaats voor actuele beeldende kunsten vrijwaart. Uit deze samenwerking ontpopt zich nu een vernieuwde visie, die de noemer 'Kunsthal Mechelen' draagt."

De kunsthal wil uitgroeien tot een spannende toon- en ontmoetingsplek rond beeldende kunsten. Ze wil het draagvlak voor de actuele kunst verruimen via relevante projecten en een actieve publiekswerking. Ze verbindt en slaat bruggen tussen kunstenaars, curatoren, organisaties, beleid en burgers. Ze zet in op experiment en tast verschillende formats af. ​

​Coördinator Steven Op de Beeck wordt omringd door een adviesraad van kunstenaars en experten die de werking voeden en een meerstemmig programma garanderen. “We willen een veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten. Kunst tonen die de wereld bevraagt, onderzoekt en verbeeldt in al haar complexiteit. Kunsthal Mechelen wil spannende, vernieuwende - en ook kritische - perspectieven brengen op leven en maatschappij, in dialoog met de stad en haar bewoners”, vertelt Steven Op De Beeck.

Wisselende constellaties van kunstenaars, curatoren, denkers en collectieven zullen Kunsthal Mechelen tot leven brengen in een programma dat zich niet laat beperken tot één vast artistiek kader. In overleg met de adviesraad worden richtingen aangewezen en nieuwe en vertrouwde stemmen aangebracht: jong en ervaren, lokaal en internationaal, meer of minder professioneel. Ze worden fair verloond en met aandacht en zorg ondersteund. Laura Herman, lid adviesraad Kunsthal Mechelen: “Elk tentoonstellingsproject zal binnen het programma een unieke benadering hebben, zowel in vorm als conceptueel. Deze variatie vormt de kern van Kunsthal Mechelen en is van onschatbare waarde om twee redenen: ze biedt kansen en brengt verschillende ideeën, methoden en perspectieven naar voren.”

Adviesraad

De adviesraad van Kunsthal Mechelen bestaat uit afgevaardigden van lokale belanghebbenden, zoals de Academie, RADAR, Erfgoed Mechelen en actiegroep de Garagisten, aangevuld met kunstenaars, curatoren, denkers, activisten en beleidsmakers. Raadgevers zijn Amina Iddrisu, Hans Martens, Herman Van Ingelgem, Klaartje Heiremans, Laura Herman, Moussa Don Pandzou, Pamela Peeters, Sarah Hendrickx en Sigrid Bosmans.

Radical Shapeshifters

De groepstentoonstelling Radical Shapeshifters, samengesteld door curator Zeynep Kubat, wordt de eerste tentoonstelling die Kunsthal Mechelen vanaf 9 december in De Garage presenteert.

Deze groepstentoonstelling onderzoekt wat het betekent om radicaal te zijn. De oorsprong van de term ‘radicaal’ kan worden teruggevoerd naar de Latijnse woorden 'radix' (wortel) en 'radicalis', wat 'voortkomend uit’ of ‘verbonden met wortels' betekent. Voor de culturele verschuiving betekende radicaal dus eerder dat je verbonden blijft met je roots, en geworteld bent in empathie, solidariteit, en verzet. Voor veel individuen en gemeenschappen is voortdurend transformeren noodzakelijk om radicaal te zijn in deze originele betekenis. De kunstenaars in deze tentoonstelling leggen diverse manieren bloot waarop radicale transformaties zowel onszelf als onze omgeving kunnen vormgeven. Ze inspireren ons om positief onstuimig te zijn en gedaanteverwisselaars te worden.

Met: Alberta Whittle, Naomi Rincón Gallardo, Tom Hallet, Cihad Caner, Yeşim Akdeniz, Inês Neto Dos Santos, Antonia Phoebe Brown, Marleen Rothaus

Meer informatie: www.kunsthalmechelen.be