Klimaatvriendelijke heraanleg drie Hombeekse straten weer een stap dichterbij

06 September 2023

Klimaatvriendelijke heraanleg drie Hombeekse straten weer een stap dichterbij

"Ik ben heel blij met de constructieve opmerkingen van de buurtbewoners, hun kennis over hun straten en we gaan dan ook aan de slag met hun opmerkingen"

Drie Hombeekse straten ondergaan binnenkort een heuse metamorfose. Een 40-tal bewoners van de Humbeekseweg, Driesstraat en Hultendries konden gisteren kennismaken met het voorontwerp en opmerkingen doorgeven. Stad Mechelen en Pidpa investeren samen ruim 3,3 miljoen euro om in de drie straten een gloednieuw gescheiden rioleringssysteem aan te leggen en het openbaar domein klimaatvriendelijker aan te leggen. Het studiebureau gaat nu terug naar de tekentafel voor het definitieve ontwerp dat tegen het einde van dit jaar klaar moet zijn om de aanbesteding op te starten voor de aannemer.

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen: “Niet alleen in onze binnenstad, maar ook in onze wijken en dorpen investeren we volop in de toekomst. Het infrastructuurproject in de Humbeekseweg, Driesstraat en Hultendries past perfect in onze ambitie om Mechelen en haar dorpen duurzamer, groener en aangenamer in te richten. Dankzij de aanleg van het gescheiden rioleringssysteem en de maximale ontharding van het openbaar domein kunnen we het regenwater terplaatse veel beter laten infiltreren. We vergroenen de straten en zorgen dat fietsers zich nog veiliger kunnen verplaatsen. Ik ben heel blij met de constructieve opmerkingen van de buurtbewoners, hun kennis over hun straten en we gaan dan ook aan de slag met hun opmerkingen.”

“Met de aanpassingen in deze drie Hombeekse wegen creëren we meer veiligheid voor zachte weggebruikers, verzekeren we een goede doorstroming van het verkeer en verlopen de verschillende verkeersstromen via wegen die daarop voorzien zijn,” licht schepen van mobiliteit Pia Indigne toe. “Zo vermijden we conflictsituaties, reduceren we het sluipverkeer en geven we zachte weggebruikers de ruimte die ze nodig hebben, ook in en rond de Mechelse dorpen. We vinden het daarbij ook belangrijk de buurtbewoners te horen.”

Driesstraat
De Driesstraat krijgt een smallere rijweg. Dit zal ervoor zorgen dat chauffeurs hun snelheid zullen matigen. De overgang van de Houtestraat, die een breder wegprofiel heeft, naar de Driesstraat zal duidelijk aangegeven worden met markeringen. Aangepaste wegmarkeringen zullen ervoor moeten zorgen dat de verkeersveiligheid nog verhoogt.
Om de Driesstraat maximaal te ontharden en vergroenen worden de opritten richting de woningen aangelegd in grasbetontegels, een materiaal waarbij er tussen de stenen door nog steeds gras kan groeien. Om te zorgen dat ook bredere voertuigen door kunnen, zullen er op een aantal plaatsen uitwijkzones komen. Er zal onderzocht worden hoe de grasbetontegels stevig genoeg gelegd kunnen worden, zodat landbouwmachine er zonder problemen over kunnen.

“We hebben in het ontwerp heel veel aandacht voor ontharding, vergroening en infiltratie. Kortom: voor een klimaatrobuust ontwerp dat de Driesstraat helemaal klaarmaakt voor de toekomst”, gaat schepen Patrick Princen verder. “Ter hoogte van Hultendries verleggen we de rijweg naar de andere kant van de straat. Zo kan de open gracht een natuurlijkere loop krijgen en komt er ruimte vrij voor ontharding en vergroening. Er komt ook een ondiepe wadi. Waar er geen open grachten zijn, zorgen we voor ondiepe infiltratiekommen. Hier kan regenwater rustig insijpelen. Ze worden voorzien van een overloop zodat bij hevige regen het overtollige water weg kan. Er komen 80 nieuwe bomen en bloemrijke beplanting.”

Humbeekseweg
Ook de rijweg van de Humbeekseweg wordt versmald om het fietscomfort te vergroten. De werken worden uitgevoerd tussen de bestaande en de te behouden grachten. “Op die manier kan het verkeer vlot maar aan een aan de weginfrastructuur aangepaste snelheid doorstromen en verzekeren we een maximaal fietscomfort” vertelt schepen Pia Indigne, “Aan het kruispunt met de Driesstraat passen we de voorrangsregeling aan. Fietsers die de Humbeekseweg volgen, zullen voorrang krijgen en beter zichtbaar zijn. Ook rijd je de Driesstraat na de werken in via een verhoogde inrichting, wat veiligheid en zichtbaarheid ten goede komt.”

Hultendries
In de Hultendries kiest de stad voor een ontwerp met karrenspoor. Deze techniek laat toe dat auto- en fietsverkeer, maar ook voetgangers zonder problemen doorkunnen, maar het regenwater wel maximaal kan infiltreren. “De buurtbewoners kregen de keuze tussen een gewoon en een omgekeerd karrenspoor. De voorkeur ging naar een gewoon karrenspoor. Dat betekent dat er twee verharde sporen worden voorzien om over te rijden. Tussen de sporen voorzien we grasbetontegels”, geeft schepen Patrick Princen nog mee.

Meer info
https://www.mechelen.be/stadsvernieuwing/driesstraat-hultendries-humbeekseweg