Winnaars klimaatneutrale initiatieven en buurten

18 Juni 2019

Winnaars klimaatneutrale initiatieven en buurten

“Burgers activeren voor het klimaat” Acht projecten die inzetten op CO₂-reductie of focussen op klimaatadaptatie krijgen van de stad een subsidie van maximum 5000 euro. Met het geld kunnen de winnende buurten of organisaties hun project verder uitwerken en erover communiceren. Wegens het grote aantal goede inzendingen heeft het stadsbestuur het voorziene budget dit jaar meer dan verdubbeld. De Keeting vzw, buurtcomité Rondom ’t Veer, Mechelen beleeft, WZC Hof van Egmont, buurt Spreeuwenhoek, TOPinamBUUR, Deelbaar Mechelen vzw en Zon op Wielen vzw kregen na hun pitch een positief advies van de jury. Die bestond uit experten binnen de thema’s duurzaamheid, energie, marketing en communicatie, natuur- en groenontwikkeling en openbaar domein.“Met dit reglement willen we burgers activeren voor het klimaat en engagement dat groeit van onderuit stimuleren. De verschillende projecten verhogen niet alleen het bewustzijn, maar brengen ook mensen bij elkaar. Het leeft ook wel bij de Mechelaars, want we krijgen elk jaar meer en meer aanvragen binnen. Dit jaar maakten we meer dan twee keer zo veel budget vrij om projecten die inzetten op klimaat en duurzaamheid de laatste financiële duw te geven”, aldus schepen Marina De Bie, onder meer bevoegd voor Klimaat, Duurzaamheid en Energie.WinnaarsIn totaal subsidieert de stad Mechelen acht buurten of initiatieven, goed voor een totaalbedrag van 36.465 euro, in plaats van de begrote 15.000 euro. De meeste ingestuurde projecten voldeden aan alle voorwaarden van het reglement. De Keeting vzw krijgt 5000 euro voor onder meer de aankoop van materialen voor hun Repair Café. Door spullen te herstellen proberen zij hun ecologische voetafdruk te beperken Buurtcomité Rondom ’t Veer krijgt 5000 euro voor een meetproject in Mechelse woonbuurten. De bewoners meten de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en temperatuur in hun straat met een zelf ontwikkeld meettoestel. Zo werken zij mee aan de verzameling van lokale gegevens rond klimaatverandering; Mechelen Beleeft krijgt 5000 euro voor een project om groene energie op te wekken. Het betreft een fietsaanhangwagen die bestaat uit zonnepanelen en een batterij en voor een lage prijs ter beschikking gesteld wordt van buurtfeesten, verenigingen of jeugdbewegingen. Op die manier wordt er geen vervuilende elektriciteit verbruikt; Ook woonzorgcentrum Hof van Egmont kan rekenen op 5000 euro van de stad voor de aanleg van een moestuin voor bewoners en de buurt; De feitelijke vereniging Spreeuwenhoek ontvangt 2775 euro voor de tijdelijke invulling van de oude voetbalvelden van FC Muizen. Er komt een gemeenschappelijke kippenren, wilgenhut, bonentipi, huisjes voor dieren, bloemenweide, moestuin, crossparcours voor fietsen… Het initiatief draagt bij aan de vergroening, zet in op lokale voedselproductie en zo dus het vermijden van voedselkilometers; De feitelijke vereniging TOPinamBUUR krijgt 3690 euro voor een biologisch voedselbos in de wijk rond de Landbouwstraat. De precieze locatie wordt nog onderzocht. Het zet daarmee in op lokale voedselproductie, bewustwording en biodiversiteit; Deelbaar Mechelen vzw start in de Potterij een zadenbibliotheek en krijgt daarvoor 5000 euro. De Zadenbib is een aanvulling op de bestaande Digibib en Klusbib. De vzw zet zo in op mitigatie, adaptatie, biodiversiteit, gezonde lucht en eetbare stad; Zon Op Wielen werkt aan een tweede versie van de originele aanhangwagen. Het betreft een nieuwe en betere module met PV-panelen gekoppeld aan een batterij en een koelkast. Hun initiatief zorgt ervoor dat er minder gebruik gemaakt moet worden van vervuilende generatoren. DraagvlakAlle voorgaande projecten zijn projecten van het type 2 (stimuleren van acties die zorgen voor een collectieve energiebesparing op buurtniveau en/of een reductie van de CO2-emissies) of van het type 3 (focus op klimaatadaptie). Daarnaast werden ook zes type 1-projecten (stimuleren van acties die het draagvlak voor en de bekendheid van Mechelen Klimaatneutraal vergroten) goedgekeurd. Goed voor nog eens 2640 euro. Arsenaal/Lazarus krijgt 500 euro voor het project Public Plastique, een open atelier supermarché De Kapucijnenganzen krijgen 500 euro voor de Groene Ganzendries; Buurt Caputsteenpark krijgt 500 euro voor hun samentuin-project; Vormingplus regio Mechelen krijgt 500 euro voor de update van hun transitiekaart: mooier, beter, anders; Vormingplus regio Mechelen krijgt nog eens 140 euro voor de organisatie van een klimaatwandeling: een stap verder; BA Campus Caputsteen krijgt 500 euro voor het project ‘Theater voor later’.