De Keeting en De Lage Drempel versterken hun samenwerking

29 Juni 2023

De Keeting en De Lage Drempel versterken hun samenwerking

"Zo verankeren we beide organisaties nog meer in hun samenwerking, waardoor het bereik breder wordt en ze samen nog meer op de actuele noden van mensen in kansarmoede kunnen inspelen" - schepen van Armoedebestrijding Gabriella De Francesco

Om deze samenwerking kracht bij te zetten voorziet Stad Mechelen extra financiële ondersteuning. Dit kadert binnen de subsidie ‘Samen tegen Armoede’. Als Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen zijn De Keeting en De Lage Drempel gekend om hun expertise. Met deze financiële boost kunnen deze partners nog meer samenwerken om kansarme Mechelaars te ondersteunen.

De visie rond ‘Samen tegen Armoede’ is het resultaat van een participatieve samenwerking tussen het stadsbestuur, de lokale welzijns- en armoedeactoren en de Mechelaar zelf aan het begin van deze legislatuur. Vanuit die gezamenlijke visie werd een subsidiereglement opgesteld. In 2022 konden de armoedepartners hun dossiers indienen voor de periode van september 2023 tot december 2025.

Gabriella De Francesco, schepen voor armoedebestrijding en gelijke kansen: “De extra middelen zijn een stimulans om beide organisaties nauwer met elkaar in verbinding te laten komen. Zo zullen ze samen het voorzitterschap van het Kansarmoedenetwerk (KAN) op zich nemen, zullen beide raden van bestuur structureel overleg houden en worden hun activiteitenkalenders op elkaar afgestemd. Zo verankeren we beide organisaties nog meer in hun samenwerking, waardoor het bereik breder wordt en ze samen nog meer op de actuele noden van mensen in kansarmoede kunnen inspelen.”

De toegekende middelen krijgen een duidelijke bestemming via een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst:

  • De verbreding van de basiswerking omtrent woonbegeleiding is prioritair. In de woonclub werken heel wat vrijwilligers samen om met mensen in kansarmoede naar gepaste huisvesting te zoeken. Om hen nog meer en beter te ondersteunen, zal een professionele werkkracht voor versterking zorgen.
  • Verder vloeit er éénmalig een deel van de middelen naar het sociaal restaurant, De Refuge. Nooit eerder vonden zoveel mensen in armoede de weg naar het sociaal restaurant. Op deze manier kan de bijpas op de maaltijdprijzen voor mensen in armoede gegarandeerd worden.
  • Ook op menstruatiearmoede zal opnieuw ingezet worden. Sinds 2021 onderneemt de stad samen met het KAN actie rond deze thematiek. Dit vertaalt zich in projectwerking en menstruatiemiddelen die gratis beschikbaar gesteld worden.

Charlotte Crabbé van De Keeting en Lore Moons van De Lage Drempel: “De Keeting en De Lage Drempel bieden mensen met armoede-ervaring de mogelijkheid hun stem te laten horen. Dat de Stad Mechelen deze activiteit steunt, toont dat iedereen hier een plaats heeft.”