Laatste jaar dat ouders moeten kamperen aan Mechelse scholen

12 Maart 2019

Laatste jaar dat ouders moeten kamperen aan Mechelse scholen

Sinds maandag zijn tientallen ouders aan het kamperen aan enkele Mechelse secundaire scholen. Normaal gezien hadden we zulke taferelen niet meer gehad in onze stad, maar een beslissing op niveau van de gewesten gooide roet in het eten.   "De verschillende directies zijn al enige tijd akkoord om over te stappen naar een centraal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Zo'n systeem is eerlijker en vermijdt dat ouders gedwongen worden om te gaan kamperen aan de schoolpoorten", vertelt schepen van onderwijs Marina De Bie. "We steunen als stad de vraag van de directies om over te stappen door binnen de stadsbegroting ook budget vrij te maken voor het ontwikkelen van de nodige software."   Scholen en stad beslisten om in te stappen in een overkoepelend traject om op Vlaams niveau een software tool te ontwikkelen. Maar dat traject is sinds december on hold gezet omwille van een belangenconflict dat de Franstalige gemeenschapscommissie heeft ingeroepen tegen het Vlaams inschrijvingsdecreet.   "Het was onmogelijk om in de resterende tijdspanne nog een oplossing te voorzien. De afspraak is nu om desnoods zonder Vlaamse tool een digitaal platform te ontwikkelen tegen de volgende inschrijvingsperiode. Volgend jaar is kamperen dus sowieso niet nodig", besluit schepen De Bie.