Iedereen Mechelaar - van wieg tot graf

08 September 2016

Iedereen Mechelaar - van wieg tot graf

Groen timmert mee aan een inclusief Mechelen. Iedereen die in Mechelen woont telt mee in Mechelen, van aan de wieg tot aan het sterfbed. Tot voor kort voelden vele families zich in de steek gelaten op het moment dat ze afscheid wilden nemen van een dierbare. Op de stedelijke begraafplaats, waar tot vandaag geen enkel perceel oostelijk gericht is, konden vele families niet terecht. Heel wat Mechelse moslims werden nog in het land waar hun roots liggen begraven. Familieleden die in Mechelen achterbleven, konden het graf van hun geliefde dus niet regelmatig bezoeken, waardoor de vraag naar oostgerichte kavels steeds luider klonk.

De afweging tussen religieuze inrichtingsvoorwaarden en de stedelijke neutraliteit waren gedurende vele jaren onderwerp van debat in het College en op de Gemeenteraad. Uiteindelijk heeft het College op het einde van de zomer 2014 een werkgroep aangeduid, bestaande uit leden van alle partijen uit de Gemeenteraad. Deze werkgroep kreeg de opdracht om in alle sereniteit een voorstel uit te werken. Kristof Calvo nam voor Groen een actieve rol op en zorgde mee voor een compromis dat voorwaarden creëert die het mogelijk maken dat moslims volgens hun gebruiken kunnen begraven worden, zonder dat er segregatie ontstaat op de begraafplaats. Vanuit de werkgroep werd een voorstel geformuleerd dat echter geen draagvlak verwierf binnen de coalitie. Coalitiepartner N-VA kon zich niet verzoenen met het voorstel en er moest worden overgegaan naar een hoofdelijke stemming, de beslissing moest dus worden genomen met een wisselmeerderheid.

Op dinsdag 6 september 2016 besliste de Gemeenteraad dat op de stedelijke begraafplaats een perceel wordt ingericht dat naar het oosten gericht is, waarmee wordt tegemoetgekomen aan een vraag die al lang leeft bij de moslimgemeenschap in onze stad. Het naar het oosten gericht perceel zal worden ingericht met graven voor een 30-jarige concessie. Ook wordt een ossuarium heringericht waar beenderen opnieuw kunnen begraven worden.

Budgettair heeft dit nauwelijks impact. Het kerkhof is naar aanleiding van het verbod op pesticiden hoe dan ook aan een grondige omvorming bezig waarbij met verschillende graftuinen wordt gewerkt. Bij de heraanleg wordt een perceel oostelijk gericht. Daardoor kan iedereen terecht, ongeacht levensbeschouwing. Moslims, maar ook niet-moslims. Niemand wordt in dit compromis in zijn vrijheid geschaad. De mogelijkheid om in Mechelen begraven te worden wordt hierdoor groter gemaakt. Onze stad wordt ook in het afscheid nemen en herdenken van onze dierbaren een inclusieve stad.