Heffenaars kunnen meebeslissen over oud gemeentehuis

13 November 2023

Heffenaars kunnen meebeslissen over oud gemeentehuis

"We willen het gemeenschapsleven in Heffen versterken, het is aan de Heffenaar om ons te zeggen of en hoe een nieuwe invulling van het oud gemeentehuis daar een rol in kan spelen" - schepen Rina Rabau Nkandu

Het stadsbestuur denkt na over een nieuwe invulling voor het oud gemeentehuis van Heffen. Tijdens een bewonersvergadering werd afgelopen week aan de Heffenaars gevraagd om hun ideeën te bezorgen. “Wie is er beter geplaatst om ideeën voor dit gebouw aan te reiken dan de inwoners van Heffen zelf?”, klinkt het bij schepenen Orlians en Rabau.

Het voormalig gemeentehuis in Heffen werd officieel ingehuldigd in het jaar 1870. Tot de fusie met Mechelen in 1976 was Heffen een afzonderlijke gemeente met een eigen burgemeester en schepenen. De laatste jaren werd het gebouw, dat gekenmerkt werd door de loden ramen met gekleurd glas en de zandstenen omlijsting, gebruikt als openbare bibliotheek en werklokaal voor de consulent sociale cohesie. De stad zet nog steeds in op decentrale dienstverlening, met aanspreekpunt sociale cohesie en lokale verenigingen, maar het oud gemeentehuis werd gesloten. Initieel was een verkoop van het historische gebouw een optie, maar het stadsbestuur wil bekijken of er toch geen nieuwe invulling te realiseren valt. Met café Malvin en wijkhuis De Kettinghe in de buurt is het de vraag of het oud gemeentehuis een nieuwe maatschappelijke invulling moet krijgen.
 
Schepen van Patrimonium Arthur Orlians: “Het oud gemeentehuis is nog in redelijk goede staat. Met een beetje verf en kleine onderhoudswerken kan dit gebouw perfect een nieuwe invulling krijgen. We doen beroep op de Heffenaars om ons hiervoor ideeën aan te reiken. Welk concept is levensvatbaar? Waar is er nog nood aan in Heffen? Zijn er mensen om die invulling te realiseren? Dat zijn vragen die de Heffenaar het best zelf kan beantwoorden. Een stadsbestuur moet en kan dat niet van bovenaf beslissen, maar moet dat samen doen met de inwoners van de deelgemeente.”
 
De bal werd in het kamp van de Heffenaars gelegd tijdens een bewonersvergadering. Schepen van participatie Rina Rabau Nkandu: “Sinds enkele maanden trekken we met het voltallige schepencollege naar de wijken en dorpen om projecten te bezoeken, ons beleid toe te lichten, maar vooral om ook te polsen wat leeft bij de inwoners. Deze week was Heffen aan de beurt en was het een ideaal moment om bij de aanwezigen rechtstreeks af te toetsen welke invulling het oude gemeentehuis zou kunnen krijgen. We willen het gemeenschapsleven in Heffen versterken, het is aan de Heffenaar om ons te zeggen of en hoe een nieuwe invulling van het oud gemeentehuis daar een rol in kan spelen. We kregen op de bewonersvergadering al enkele ideeën maar mensen kunnen ons zeker ook per mail contacteren”.