Heembeemd wordt een zorgzame buurt

09 September 2022

Heembeemd wordt een zorgzame buurt

In een zorgzame buurt leren buren elkaar kennen, helpt men elkaar met grote en kleine dingen en is er vertrouwen. Daardoor verkleint de drempel naar hulpvragen. Dat wil stad Mechelen in de buurt ‘Heembeemd’ ook realiseren, samen met de buurtbewoners. Dit doet de stad door ontmoeting te stimuleren met workshops en ontmoetingsmomenten a.d.h.v. de resultaten van een buurtanalyse. Zaterdag 10 september staat een infostandje op de rommelmarkt in het Begijnhof. 

“Een zorgzame buurt, die maak je samen! Help je buurvrouw met een klus, houd een oogje in het zeil, wees vriendelijk en attent. Het zijn vaak de kleine dingen die het grootste verschil maken. Het zijn ook deze handelingen van informele zorg die de professionele zorg in de buurt kunnen versterken. Bewoners onder elkaar, de socioculturele partners uit de buurt, de lokale dienstencentra en de stadsdiensten, we hebben allemaal onze hand in een zorgzame buurt”, licht schepen van welzijn Gabriella De Francesco toe. 

Een zorgzame buurt is een plek waar mensen graag wonen, gemakkelijk de weg vinden naar de gezondheidszorg, naar parken, tuinen en winkels en waar buurtbewoners aandacht hebben voor elkaar. Voor de zomer werd het officiële startschot van de oproep ‘zorgzame buurten’ door het departement welzijn gegeven. Met de buurt ‘Heembeemd’ maakt Mechelen deel uit van het project.  

"De warmte van een zorgzame buurt is sterk voelbaar. Je wandelt binnen in een veilige gemeenschap van buren waar kinderen samen spelen en ouders samen barbecueën. Buren worden vrienden en dragen zorg voor elkaar. Dit is het sociaal weefsel dat een buurt in een verwelkomende thuis transformeert. Goed nabuurschap is een evidentie in een gelukkige buurt en de zorg voor elkaar volgt daar automatisch in. Laten we dit soort initiatieven bevorderen en ondersteunen", zegt schepen van sociale cohesie Rina Rabau Nkandu.

Morgen zijn de projectmedewerkers aanwezig met een standje op de rommelmarkt in het Begijnhof, in de straat Heembeemd. Dat is dicht bij het lokaal dienstencentrum De Rooster, een centrale ontmoetingsplaats voor de buurt. Ze staan er om het project bekend te maken, de buurtbewoners te informeren. Naast het lokaal dienstencentrum, als onderdeel van het Zorgbedrijf Rivierenland, zijn ook de Eerstelijnszone Mechelen – Sint-Katelijne-Waver en het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee betrokken partners. In de loop van het project hopen we nog meer samenwerkingen te kunnen realiseren.

Ben je nieuwsgierig? Kom dan een kijkje nemen op de infostand op 10 september. Deze vind je op de rommelmarkt van het groot en klein begijnhof, ter hoogte van de LDC de Rooster. 

Meer info op: www.mechelen.be/zorgzame-buurt