Gratis menstruatiemiddelen op openbare toiletten

21 December 2022

Gratis menstruatiemiddelen op openbare toiletten

Stad Mechelen voorziet vanaf vandaag gratis menstruatiemiddelen op drie locaties. Het gaat om de openbare toiletten in het Huis van de Mechelaar, in het schepenhuis bij UiT in Mechelen en in het Sociaal Huis. In de toiletten staat een bakje met daarin vier soorten maandverbanden en twee soorten tampons.

Een tijd geleden vroeg een jonge vrouw aan het onthaal van het Sociaal Huis of er gratis menstruatieproducten beschikbaar waren. Wat voor heel wat vrouwen evident is, is dat helaas niet voor iedereen. Menstruatieproducten nemen een stevige hap uit het beschikbare budget. Daar wil Stad Mechelen een proefproject rond opzetten.

“Kansarmoede kent vele gedaanten, en in al haar facetten blijft menstruatiearmoede vaak ongekend of onderschat. Door het menstruatiemateriaal rechtstreeks toegankelijk te maken, haal je niet alleen een financiële drempel weg, maar ook de angst, schaamte of stress om ernaar te vragen. Op deze manier maken we geen onderscheid en is het anoniem”, vertelt schepen voor welzijn en armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “Vorig jaar verdeelden we samen met het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee de producten via onze kansarmoedepartners, dit jaar maken we ze gratis beschikbaar op de locaties waar onze stad een onthaalfunctie heeft.”

De locaties waar de menstruatiemiddelen gratis ter beschikking gesteld worden, zijn:

  • het Huis van de Mechelaar in de Reuzenstraat 1
  • bij Toerisme en UiT in Mechelen in het Schepenhuis in de Vleeshouwersstraat 6
  • in het Sociaal Huis in de Lange Schipstraat 27

De menstruatieproducten zijn beschikbaar op het vrouwentoilet en op het toilet voor personen met een beperking. De voorraad wordt goed in de gaten gehouden. “Het is een proefproject dat loopt tot de paasvakantie. Er wordt tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. We willen zien of we op deze manier zo laagdrempelig mogelijk tegemoet kunnen komen aan deze basisbehoefte voor vrouwen”, verduidelijkt schepen De Francesco.