Mechelen bereidt zich voor op warme dagen

26 Mei 2020

Mechelen bereidt zich voor op warme dagen

“Draag zorg voor jezelf en voor elkaar” De kans op een warmteperiode in de komende maanden is reëel, met mogelijke gezondheidsproblemen tot gevolg. Stad Mechelen neemt als Gezonde Gemeente maatregelen om kwetsbare mensen of groepen te beschermen. Luwteplekken en drinkwaterpunten worden gepromoot en inwoners worden opgeroepen om preventief de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Door de klimaatverandering zullen we te maken krijgen met meer, langere en intensere periodes van extreme warmte en droogte. In het nieuwe klimaatplan zet Mechelen dan ook niet enkel in op het beperken van de CO2-uitstoot, maar werkt het ook aan de adaptatie aan de nieuwe klimaatrealiteit. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan ontharding en vergroening, omdat meer groen en water in de stad het hitte-eilandeffect terugdringt. In de zomer van 2019 kenden we in ons land maar liefst drie hittegolven, waardoor helaas heel wat extra overlijdens te betreuren waren. Ook deze zomer zullen we niet gespaard blijven. De droogteproblematiek laat zich nu al voelen, met een triest droogterecord zo vroeg op het jaar. Stad Mechelen ondersteunt de Vlaamse campagne rond Warme Dagen aan de hand van verschillende initiatieven. Er is daarbij extra aandacht voor kwetsbare Mechelaars.“Extreme periodes van warmte en droogte zijn niet alleen schadelijk voor de natuur en de landbouw, maar ook mensen lopen gevaar door uitdroging. Voldoende water drinken en op tijd de schaduw opzoeken zijn levensnoodzakelijk. Deze zomer gaan we onze inwoners sensibiliseren om zorg te dragen voor zichzelf en voor elkaar”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn. “Daarbij roepen we de Mechelaar op om vooral oog te hebben voor jonge kinderen, oudere mensen en alleenstaanden in hun omgeving.” Gezondheidsplan Warme Dagen De waakzaamheidsfase voor periodes van warmte loopt van 15 mei tot 30 september. Vandaag lanceren we ons lokaal gezondheidsplan Warme Dagen, dat enkele dagen voor een warmteperiode meteen geactiveerd kan worden. Heel wat acties kregen vorig jaar al vorm, maar werden dit jaar uitgebreid: Op de website zijn publiek toegankelijke luwteplekken en drinkwaterpunten aangeduid op een interactieve kaart van Mechelen In samenwerking met LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) maakten we warmtefiches op met tips voor mensen en organisaties die met kwetsbare groepen werken (kinderdagverblijven en jeugdwerkingen, ouders, thuiszorgdiensten…).  Campagnemateriaal, zoals affiches en flyers met tips, wordt verspreid bij welzijnsorganisaties, sportclubs, Huis van de Mechelaar, Sociaal Huis, Huis van het Kind, Het Predikheren, dorpshuizen, mutualiteiten... Via de verdeling van burenkaartjes kunnen Mechelaars elkaar een helpende hand bieden (bijvoorbeeld voor boodschappen) Toegankelijk drinkbaar water Voor een glas water of om hun drinkbus te vullen kunnen inwoners het hele jaar door terecht in het lokaal dienstencentrum in hun buurt of in sociaal restaurant de Refuge in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Daarnaast zijn er al langer publieke drinkwaterfonteinen in het Caputsteenpark, Tivolipark, speelplein ‘t Hofke en het Vrijbroekpark. Dit jaar kwamen er nog drie nieuwe locaties bij: aan Transit M, onder de Sint-Romboutstoren en in de Befferstraat. Binnenkort komt er nog een achtste drinkwaterpunt in het Tinelpark. Zie kaart Specifiek op warme dagen kunnen Mechelaars en bezoekers ook terecht in publieke gebouwen en enkele kerken voor een glaasje water, meer bepaald in het Huis van de Mechelaar, Sociaal Huis, de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk, Sint-Katelijnekerk en Sint-Janskerk. Tijdens vieringen is het niet mogelijk om de kerk binnen te gaan voor drinkwater, maar verder geldt het aanbod altijd tijdens de openingsuren. Opgelet, omwille van de coronamaatregelen worden er tijdelijk alternatieve openingsuren en maatregelen voor het binnen- en buitenwandelen gehanteerd. Kerken en parken zijn ook ideale luwteplekken in de stad. Schepen van duurzaamheid Marina De Bie: “Als lokale overheid doen we enorme inspanningen om onze impact op het klimaat terug te dringen en onze inwoners te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Deze inspanningen hebben ons ook de European Green Leaf Award opgeleverd. Met het nieuwe klimaatplan zijn we nog een stap verder gegaan door nog meer in te zetten op adaptatiemaatregelen. Het gratis beschikbaar maken van drinkbaar water is een van die acties: als er meer hittegolven komen, wordt het extra belangrijk dat bezoekers van de stad kunnen drinken wanneer dat nodig is.” Warmte en het coronavirus Als lokaal bestuur volgen we de hittemaatregelen tijdens de corona-epidemie op de voet. Bij openbare drinkfonteinen wordt geadviseerd om het water eerst even te laten lopen alvorens je drinkt of je drinkfles vult en wordt gevraagd om contact tussen handen, mond en/of drinktuit van je fles met de fonteinkop absoluut te vermijden. www.mechelen.be/warmedagen www.warmedagen.be www.warmedagen.be/warmte-en-het-coronavirus