Folder: 8 Historische Kerken op wandelafstand

12 Augustus 2015

Folder: 8 Historische Kerken op wandelafstand

Een van de pronkstukken uit de erfgoedcollectie van Mechelen wordt vanaf 19 augustus tentoongesteld in de imposante gotische O.L.V.-Kathedraal van Antwerpen. Het koorboek van Margaretha van Oostenrijk werd vervaardigd in de Mechelse ateliers van Petrus Alamire aan het begin van de 16 eeuw. Het werd door de stad Mechelen in bruikleen gegeven voor de tentoonselling door AMUZ en zal later een belangrijke plaats opeisen in ons stadsmuseum in het Hof van Busleyden.

e

Meer info zie: http://www.amuz.be/nl/petrus-alamire-tentoonstelling-kathedraal-antwerpen/

De prestigieuze tentoonstelling door Amuz in de Antwerpse Kathedraal is dan ook een uitgelezen gelegenheid om promotie te maken voor ons historische kerkpatrimonium. De autoluwe stadskern van Mechelen beschikt immers over 8 historische kerken op wandelafstand. Een vernieuwde folder zal dat in 5 talen aan de M/V brengen.