Fietspad Slachthuislaan officieel in gebruik

21 Juni 2013

Fietspad Slachthuislaan officieel in gebruik

Het stadsbestuur blijft fors investeren in fietsinfrastructuur Het nieuwe fietspad wordt een verbindingsas langsheen de Vrouwvliet van aan het Tivoli tot aan de Dijledijk ter hoogte van de brug van de E19. Dit was nog de ontbrekende schakel tussen twee belangrijke recreatieve fietsroutes (de Dijle en de Vrouwvliet). Het fietspad is meer dan een kilometer lang en 3 meter breed.  De verbinding vertrekt van de Dijledijk ten zuiden van de E19, en loopt vervolgens parallel met de R6. Ter hoogte van de Oude Antwerpsebaan kunnen fietsers onder de R6 doorsteken, om aan te sluiten op de Vrouwvliet en de Slachthuislaan "Met deze verbinding kan men de Vrouwvliet van aan de Maanstraat volgen. We zorgen er voor dat fietsers een veilige en groene route hebben als recreatie of voor woon-werkverkeer", zegt Bart De Nijn. "Het fietspad is ook een nieuwe link in het netwerk van veilige fietsverbindingen rond de stad. Naast de verbindingen die al bestonden en de fietsostrade die langs de spoorlijn naar Antwerpen wordt aangelegd, zorgt deze ervoor dat Mechelen ook per fiets op een veilige manier ontsloten wordt, zodat fietsverkeer een reëel alternatief wordt", vult Marina De Bie, schepen van mobiliteit, aan. "Dit sluit bovendien perfect aan bij de ambitie van het stadsbestuur om in te zetten op een duurzame mobiliteit, met een belangrijke rol voor de fiets." 

De werken hebben een totale kostprijs van € 400.000  waar de stad € 79.173  van betaalt. De rest van het bedrag komt van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. De werken werden uitgevoerd door Aannemer Nijs nv, die ook de werken in Galgenberg uitvoerde. Ook wensen we zeker het bedrijf CG Power Systems Belgium NV te bedanken voor hun constructieve samenwerking in dit dossier. "Bij mijn vorig ambt als gedeputeerde bij de provincie Antwerpen stelde ik al veel in het werk om dergelijke belangrijke projecten hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Het doet deugd om nu als schepen van Openbare Werken een dergelijk project mee te realiseren" stelt Bart De Nijn. 

De aannemer heeft de laatste weken nog hard gewerkt om de bermen in orde te krijgen en een afsluiting te plaatsen ter hoogte van de R6. 

We nodigen u alvast uit om uw fiets te nemen en het fietspad eens uit te testen. Vanaf vandaag is het dan ook open!