Eerste stuk fietsostrade Willebroek-Kapelle-op-den-Bos gerealiseerd

02 Juli 2020

Eerste stuk fietsostrade Willebroek-Kapelle-op-den-Bos gerealiseerd

In de loop van volgende week is de fietsverbinding tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg klaar. Dit vormt dan ook het eerste stuk van de fietsostrade richting Willebroek en Kapelle-op-den-Bos. “Het fietspad van ca. 600m is het eerste stuk van de F44, dit is de fietssnelweg via Kapelle-op-den-Bos naar Gent. Voorbij Hombeek wordt bovendien ook de F18 gepland, een afsplitsing richting Willebroek en Sint-Niklaas. Het stuk dat nu aangelegd wordt is een veilig en aangenaam alternatief voor de Europalaan. In de meerjarenplanning zijn ook nog budgetten voorzien om dit fietspad door te trekken richting Postzegellaan en om al een stuk van de F44 langs de spoorweg richting Willebroek aan te leggen. Het tangentfietspad van het stationsproject zal op termijn de verbinding vormen tussen 5 fietssnelwegen: richting Antwerpen in het noorden, richting Leuven en Brussel in het zuiden, richting Gent en Sint-Niklaas in het oosten,” aldus schepen van openbare werken Patrick Princen.Het fietspad wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid en de totale kostprijs bedraagt een kleine 500 000 euro. Het fietspad heeft verbindingen met de Philippus De Montestraat en de Jan Frans Boeckstuynstraat.“Met deze aanleg wordt ook een veilige fietsverbinding tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg gecreëerd. Een mooi alternatief voor de fietsroute langs de Europalaan. Na het fietspad aan de Winketkaai is dit het tweede fietspad op korte tijd dat afgewerkt wordt. Met ook de werken aan het Tivolipad die dit jaar beginnen en de bijkomende fietsinfrastructuur o.a. aan de lus, de stationsomgeving en het Keerdok tonen we aan dat we deze legislatuur niet enkel fietspaden vernieuwen maar ook heel veel nieuwe fietsverbindingen creëren”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.