Extra capaciteitsuitbreiding voor deeltijds kunstonderwijs mogelijk dankzij ‘Scholen van Vlaanderen’

11 Augustus 2023

Extra capaciteitsuitbreiding voor deeltijds kunstonderwijs mogelijk dankzij ‘Scholen van Vlaanderen’

"De capaciteitsuitbreiding en modernisering van onze Cultuursite zijn cruciaal om aan de groeiende vraag van deeltijds kunstonderwijs te voldoen en nog meer kansen te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hun talenten te ontwikkelen."

Een aanvraagdossier van de stad Mechelen voor een extra uitbreiding van de site van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is door de Vlaamse regering goedgekeurd binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit houdt in dat er bovenop de reeds geplande vernieuwings- en uitbreidingswerken op het Cultuurplein in 2024 nog meer capaciteit gegarandeerd wordt tegen 2030.

Het dossier omvat de optopping van de bestaande vleugel van het Conservatorium op eigen terrein, goed voor een uitbreiding van zo’n 530 m². Daarnaast werd een voorstel ingediend voor een nieuwbouw van drie bouwlagen met kelder, op de grens met de Lindepoort, goed voor nog eens 1800 m². Het project komt in aanmerking voor een DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintenance), waarbij ontwerp, bouw, financiering en 30-jarig eigenaarsonderhoud worden verzorgd door een private projectvennootschap.

Schepen van Cultuur Björn Siffer reageert verheugd: "Met de goedkeuring van ons aanvraagdossier in het programma Scholen van Vlaanderen kunnen we verdere stappen zetten in de groei en ontwikkeling van ons deeltijds kunstonderwijs. De capaciteitsuitbreiding en modernisering van onze Cultuursite zijn cruciaal om aan de groeiende vraag van deeltijds kunstonderwijs te voldoen en nog meer kansen te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hun talenten te ontwikkelen."

Werken in fases

Gezien de grote ambities van de stad om te werken aan toekomstbestendige infrastructuur voor cultuur en de uitbreiding van het DKO, wordt er gefaseerd te werk gegaan. Zo staat er vanaf 2024 al een gevoelige uitbreiding en renovatie op de planning, naar een ontwerp van BOB McMASTER architecten bv en KRFT. Meer informatie over dit project is te vinden op: www.mechelen.be/stadsvernieuwing/cultuursite.

De kostprijs van deze eerste fase wordt geraamd op ruim 5,7 miljoen euro. Eind 2021 kende Vlaanderen al een subsidie toe van net geen twee miljoen euro voor de ontwikkeling van de cultuursite. De stad verkende toen al volop bijkomende subsidiemogelijkheden om ook op langere termijn te investeren in de nodige lescapaciteit voor het deeltijds kunstonderwijs. Met de goedkeuring binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’ komt het vervolgtraject nu in een stroomversnelling.

"Het DBFM-programma biedt een unieke kans om de schoolinfrastructuur verder uit te bouwen op lange termijn, terwijl we op korte termijn met de eerste fase al aan de slag gaan”, legt schepen van Gebouwen Arthur Orlians uit. “Het ontwerp van dit nieuwe project dient nog verder uitgewerkt te worden, alsook de aansluiting en samenwerking met het binnengebied van de Lindepoort waarop aangesloten zal worden en waar we graag op zoek gaan naar synergie en meerwaarde voor verschillende actoren in de nabije omgeving van het DKO.”

Concreet

 1. 2024-2026: Eerste grote fase uitbreiding cultuursite
  • 2022: voor- en definitief ontwerp door architectenbureau Bob McMaster ism KRFT
  • Najaar 2023: indienen vergunningen
  • Voorjaar 2024: aanbesteding werken en keuze aannemer
  • Midden 2024: start werken (deze zullen +- 2 jaar duren)

 2. Midden – eind volgende legislatuur: tweede grote fase uitbreiding cultuursite
  • De Vlaamse Regering zal een aanbesteding uitschrijven en een DBFM-vennootschap aanduiden om de weerhouden projecten mee te realiseren. De realisatie zou voor midden tot einde van de volgende legislatuur zijn.

“Het aantal leerlingen binnen het deeltijds kunstonderwijs in Mechelen is op enkele decennia tijd gegroeid van 2000 naar meer dan 5000. Voor eens stad die op cultureel vlak inzet op talentontwikkeling is dit een onmisbare stap naar de toekomst voor alle leerkrachten en leerlingen”, besluit schepen Siffer.