Extra actie rond zwerfafval in het toelagereglement voor afvalpreventie van de Mechelse scholen

08 September 2009

In het kader van de actie 'Stad om te zoenen' stellen de schepenen Greet Geypen (openbare werken) en Marina De Bie (leefmilieu en duurzaamheid) voor om 2 extra acties rond zwerfvuil toe te voegen bij het toelagereglement: lessen geven over zwerfvuilproblematiek en minstens 1 zwerfvuilopruimactie houden tijdens het schooljaar. 'Sinds het schooljaar 2003-2004 kunnen de Mechelse scholen (kleuter, lager, middelbaar onderwijs of hogeschool) van het stadsbestuur een financieel duwtje in de rug krijgen als ze een afvalarm schoolbeleid voeren', kadert Marina De Bie. De scholen kunnen voor hun afvalarm schoolbeleid ondersteuning krijgen van IGEMO dat educatief materiaal en begeleiding aanbiedt. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Vorig schooljaar dienden 32 scholen een aanvraag in die goedgekeurd werd (voor een totaal van 27 100 euro).De scholen die in aanmerking willen komen voor de subsidies moeten per module een minimum aantal acties uitvoeren. De school bepaalt wel zelf welke acties ze uitvoert. Enkele voorbeelden: papier besparen, GFT-afval op school verwerken, lessen geven over afvalpreventie,?

Module 1: Papier en karton (efficiënt papiergebruik en milieuvriendelijk papier)

Module 2: PMD en glas (catering, eet- en drankverpakkingen)

Module 3: Huisvuil, grof huisvuil en GFT (composteren, kippen houden, bodembedekkers)

Module 4: Communicatie en educatie

Greet Geypen: 'Bij de aanvang van dit schooljaar stellen we een uitbreiding voor aan de scholen, in het kader van het project 'Stad om te Zoenen'. In ruil voor 2 extra acties kunnen de scholen bijkomende punten verkrijgen. We hopen dat deze voorstellen door de scholen positief onthaald worden.' 'We verkijgen zo', volgens Marina De Bie, 'een win-win-situatie. Een properder schoolomgeving, sensibilisering van de schoolgaande jongeren en een financiële ondersteuning voor de scholen.'

Nieuwe voorgestelde acties bij Module 3: Huisvuil - grof vuil

  • Lessen geven over zwerfvuilproblematiek. Dit kan met gebruik van lespakketten zoals het Zwerfafvalpakket (kleuter- en lager onderwijs) en de Zwerfafvalbox (secundair onderwijs) ? deze zijn gratis te ontlenen via IGEMO. Goed voor 20 punten.
  • Minstens 1 maal een zwerfvuilopruimactie houden rond de school voor 40 punten.

VoorbeeldscholenEr zijn ook enkele voorbeeldscholen die een uitgebreide werking hebben rond afvalpreventie. Ze voeren bijna alle acties uit die voorgesteld zijn in de overeenkomst. Ze hebben permanent aandacht voor sensibilisering rond afvalpreventie. Deze scholen hergebruiken eenzijdig gedrukt papier als kladpapier, moedigen de leerlingen aan om brooddozen te gebruiken voor hun boterhammen, plaatsen drinkwaterfonteintjes, kopen herbruikbare bekers aan, composteren al het fruit- en groentenafval op school,?

Er zijn zelfs een aantal scholen die intern een milieuraad opgericht hebben (met leerlingen en leerkrachten) om nieuwe initiatieven op te starten en na te denken over het afvalbeleid.