Erfgoedcollectie verhuist volgend jaar naar Depot Rato

16 April 2021

Erfgoedcollectie verhuist volgend jaar naar Depot Rato

Stad Mechelen verbouwt de twee resterende loodsen van de voormalige Rateaufabriek in Muizen tot erfgoeddepot Depot Rato. Het wordt een kwalitatieve bewaarplaats voor erfgoedcollecties uit Mechelen en omstreken. Vanaf 2022 kunnen de stedelijke collecties hun intrek nemen in het depot. Nadien openen de deuren voor onderzoekers, vrijwilligers, externe erfgoedhouders met depotnoden en voor het grote publiek. Depot Rato wordt een bewaarplaats voor permanente, nood- of transitopslag van erfgoedcollecties uit Mechelen en de regio. Onder erfgoed verstaan we alles wat het bewaren waard is: archeologische vondsten, kunstwerken, archiefstukken, gebruiksvoorwerpen… “Depot Rato zal plaats bieden aan 10.000 collectiestukken. Daarin zitten schilderijen, de prauw van Mechelen, skeletten, de Mechelse Reuzen en zelfs de vulpen van de paus!” legt cultuurschepen Björn Siffer uit. “Elk stuk krijgt een uniek nummer, een vaste standplaats en het grootste deel van de collectie wordt online ontsloten. De depotmedewerker controleert constant de bewaaromstandigheden van de collecties en stuurt bij of behandelt wanneer nodig. Op deze manier kan het erfgoed voor langere tijd bewaard worden en ter beschikking gesteld van de gemeenschap.” “Depot Rato zal plaats bieden aan 10.000 collectiestukken. Daarin zitten schilderijen, de prauw van Mechelen, skeletten, de Mechelse Reuzen en zelfs de vulpen van de paus!” - schepen van cultuur Björn Siffer.   Maar het depot is meer dan enkel een bewaarplaats. Na opening biedt Depot Rato de mogelijkheid om expertise over collectiezorg op te doen én te delen. Het bevat bovendien tal van infrastructuur, van een restauratieatelier tot een verwerkingsruimte voor archeologie, die ter beschikking wordt gesteld voor andere erfgoedhouders. Wie onderzoek wil doen, zal in de toekomst collectiestukken kunnen opvragen en ter plaatse bestuderen. Van zodra het depot in werking treedt, na verhuis van alle stedelijke collecties, is het mogelijk om online een blik achter de schermen te werpen en occasioneel gaan de deuren open voor het grote publiek. “Onder meer de ligging is wat dit depot zo uniek maakt. Door zijn inplanting in een levendige woon- en winkelwijk wordt het depot een kloppend (erfgoed)hart voor de omgeving. Door het terug tot leven brengen van dit unieke gebouw krijgt de buurt een bezienswaardigheid. Het is alweer een mooie herbestemming met respect voor ons erfgoed”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen, Eigendommen en Monumenten. Fasering De verbouwing gebeurt in verschillende fases. Momenteel loopt fase 1: aannemer Van Poppel voert de inrichtingswerken van loods 1 uit. Dit is de loods waar de boxen in kalkhennepbeton worden opgebouwd en waar de meest kwetsbare collectie in terecht komt. Ook de behandelingsruimtes en de consultatieruimte bevinden zich in dit gedeelte. Op dit moment zijn de boxen in kalkhennep net klaar, volgende week worden de technieken ingeslepen en daarna starten de pleisterwerken. De oplevering van de werken is voorzien deze zomer. De collectie zal echter nog niet meteen zijn intrek kunnen nemen want in dit najaar en voorjaar 2022 volgt fase 2. Eerst wordt het volledige dak van beide loodsen vernieuwd. De zuidgevel aan Frans Stormsstraat, die na afbraak van naastliggende loods een onfraaie binnengevel bleek, krijgt een voorzetgevel in gelijkaardige rode baksteen. Gelijktijdig wordt er tussen beide loodsen een overdekte doorsteek gemaakt. Deze zal fungeren als laad- en losplaats van het depot, de transporten verlopen via de parking van Lidl. De doorsteek wordt ook een bijkomende ontsluiting voor fietsers en voetgangers tussen woonwijk en Leuvensesteenweg. Het nieuwe depotplein leent zich uitstekend voor buurtevenementen en erfgoedgerelateerde activiteiten.  Aansluitend richten we loods 2 in. Dit is de loods waar de grote erfgoedstukken komen (o.a. de reuzen, ommegangsfiguren en rederijkerswagens), een verwerkingsruimte voor archeologie, enkele werkplekken, een polyvalente ruimte en een grote box voor het magazijn van de bibliotheek.  Architect Tecro & Krea werkt momenteel aan het aanbestedingsdossier van fase 2. De planning van de werken zal in detail aan de buurtbewoners worden voorgelegd van zodra de werken gegund zijn. Het is de bedoeling dat de collectie vanaf januari 2022 kan verhuizen naar loods 1 en vanaf april 2022 naar loods 2. De verhuizing zal enkele maanden in beslag nemen.