De stille krachten van het Mechelse succes: werken aan een performant stadsapparaat

24 Augustus 2018

De stille krachten van het Mechelse succes: werken aan een performant stadsapparaat

De enorme progressie die Mechelen de voorbije jaren heeft doorgemaakt komt niet alleen tot stand door een goed bestuur of betrokkenheid van de Mechelaar, maar alles staat en valt ook bij een gemotiveerde groep stadspersoneel die het voorbereidend en uitvoerend werk voor hun rekening nemen. Het is mijn ambitie als schepen van personeel om de randvoorwaarden te scheppen die ons personeel toelaten deze rol ten volle te vervullen.  

Lokale overheidsorganisatie van het jaar 2017

... word je niet zomaar! Het is een beloning voor een jarenlange en volgehouden inspanning. Mechelen was een van de eerste steden waar het aanwervingsbeleid geen bevoegdheid van het schepencollege meer was, maar van de stadssecretaris. Met onafhankelijke en transparante aanwervingen, is de stadsadministratie over de jaren uitgegroeid tot een sterke en gemotiveerde groep met veel expertise. En dat loont!

De erkenning als lokale overheidsorganisatie van het jaar 2017 is een duidelijke erkenning voor het goede werk, maar ook andere prijzen die de stad kreeg (denk maar aan bv. de publieksprijs van de Vlaamse Prijs Publieke Ruimte voor Rik Wouterstuin) en de belangrijke (Europese) projecten waar de stad trekker / partner bij is (o.a. Cyclelogistics rond fietskoeriers, See2Do en Triple-A rond energiebesparing en klimaat,...) zijn daar een gevolg van.

Om deze rol te kunnen blijven vervullen, moet ook het personeelsbeleid van de stad mee evolueren. Zodat de stadsadministratie performant blijft én een voorbeeld kan zijn voor de Mechelse inwoners.

 

Het nieuwe werken

De grootste verandering deze legislatuur was het invoeren van 'het nieuwe werken'. Bij een gigantische verhuis- en renovatieoperatie, met een totale investeringskost van 3,6 miljoen euro, zijn alle gebouwen van de stad aangepast aan dit concept:

 • Geen vaste werkplekken meer
  • Meer mogelijkheid om aan thuiswerken te doen
  • Meer overlegkansen tussen verschillende diensten
  • Werkplek telkens te kiezen op basis van de nood op dat moment: er zijn verschillende ruimtes om rustig alleen te werken, voor een overleg met een paar mensen of een grote groep, rustig te kunnen telefoneren, enz.
  • Meer plaatsen voor informele ontmoetingen: coffee corners
 • Aanpassen van de infrastructuur
  • Investering in nieuw meubilair om aan deze mogelijkheden te voldoen: veel ook voor duurzaamheid, o.a. door zo veel mogelijk recuperatie en hergebruik van oude meubels
  • Grote investering in ICT: omschakeling van vaste computers naar laptops, extra schermen in de verschillende vergaderzalen, nieuwe software die flexibel werken en samenwerking makkelijker maken
  • Volledig relighting met LED-armaturen volgens het principe 'licht als dienst'

 

Het goede voorbeeld

Mobiliteit

Amper 20% van het Mechelse stadspersoneel komt met de wagen naar het werk, 35% doet dat met de fiets. Een sterk resultaat als je weet dat gemiddeld meer dan 70% van de mensen met auto naar het werk gaat. Het stadspersoneel was bovendien al meermaals laureaat van de 'Bike to Work Winter Trophy'.
Op dat vlak geeft het stadspersoneel dus zeker al het goede voorbeeld. Om hen daarvoor te belonen organiseerden we een fairtradeontbijt voor het personeel dat op een duurzame manier naar het werk komt.

Maar ook tijdens de werkuren maken we de verplaatsingen duurzamer: de afgelopen legislatuur werd het wagenpark stelselmatig afgebouwd, de nieuwe voertuigen werden milieuvriendelijker (CNG-bestelwagentjes voor het Sociaal Huis, elektrische vrachtwagentjes en werktuigdragers voor de uitvoeringsdiensten, een elektrische wagen voor de bodes (die in de weekends ook dienst doet als Cambio-wagen)).
Samen met de afbouw van het eigen wagenpark werden alternatieven voorzien: personeelsleden kunnen gebruik maken van elektrische dienstfietsen voor relatief korte verplaatsingen, voor langere verplaatsingen kunnen ze gebruikmaken van het Cambio-abonnement van de stad.

 

Fair trade

Ook op het vlak van eerlijke handel heeft de stad een voorbeeldfunctie. De eerste 5 sterren FairTradeStad worden, gebeurt ook niet vanzelf. Reeds jaren is het aanbieden van fairtradeproducten een evidentie bij de stad. Deze legislatuur gingen we nog een stap verder door dit principe stelselmatig in alle bestekken op te nemen. 
Als proefproject werd eerlijke werkkledij besteld. Het is onze ambitie om in dit proces geen leveranciers bij voorbaat uit te sluiten, maar om met ze in dialoog te gaan om een omslag naar fair trade te maken.

 

Diversiteit

De noodzaak van het creëren van meer diversiteit binnen de administratie is een evidentie in een diverse stad als Mechelen. Ook al wonen lang niet al onze personeelsleden in de stad, toch is het logisch dat het stadspersoneel een weerspiegeling is van de stad zelf. Het creëren van meer diversiteit is daardoor niet alleen een kwestie van het goede voorbeeld te geven, maar vooral ook om alle Mechelaars op een zo goed mogelijke manier van dienst te kunnen zien.

Naast het organiseren van een interne campagne i.v.m. het omgaan met diversiteit, zijn nog een aantal initiatieven genomen, o.a. om meer doorstroming naar hogere niveaus te realiseren. Vooral in de volgende legislatuur moet bekeken worden in welke mate dit werkt en wat nog beter kan. Door het op punt stellen van een nieuwe wetenschappelijke meetmethode, voeren we dit jaar een 'diversiteitsnulmeting' uit, waarmee we systematisch de evoluties op dit vlak kunnen bijhouden.

 

Wie zijn de medewerkers van de stad? Bekijk het filmpje dat recent op de facebookpagina van Stad Mechelen verscheen via deze link!

 

Vacature: administratieve medewerkers voor Groep Mechelen

[Vacature] Stad Mechelen, het Sociaal Huis en Zorgbedrijf Rivierenland zoeken administratieve medewerkers voor vanalles en nog wat. Interesse? 👉 www.mechelen.be/administratief-medewerker-bij-groep-mechelen #demedewerkersmakendestad #vacature #2800love #werkenvoormechelen

Geplaatst door Stad Mechelen op Maandag 13 augustus 2018