‘Cultuurshock’ voor 350 leerlingen uit Mechelen

27 September 2022

‘Cultuurshock’ voor 350 leerlingen uit Mechelen

Op donderdag 29 september vindt de kick-off plaats van Cultuurshock, een project om de Mechelse jeugd nog meer vertrouwd te maken met kunst en cultuur. Zo’n 350 leerlingen gaan dan langs bij verschillende Mechelse cultuurhuizen. Soms gaat het om een rondleiding of een bezoek aan een galerij en dan weer kunnen ze proeven van een artistieke performance. De stad Mechelen, Thomas More, twee secundaire scholen en vijftien cultuurhuizen slaan hiervoor de handen in elkaar. 

Van kleins af aan gaan kinderen aan het knutselen, het is een manier om de wereld te ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. Maar ook voor jongeren is experimenteren met en reflecteren over kunst en cultuur belangrijk voor hun ontwikkeling.

“Met Cultuurshock willen we jongeren wegwijs maken in het cultuuraanbod maar ook laten zien wat cultuur allemaal voor hen kan betekenen”, vertelt schepen van cultuur Björn Siffer. “De kick-off op 29 september is nog maar het begin. De Cultuurshock loopt verder tijdens het schooljaar. Onze scholen en cultuurpartners ontwikkelen een open aanbod en organiseren proefprojecten. Aan het einde van het schooljaar zal het project zich ontvouwen in toonmomenten op verschillende locaties doorheen de stad. Samen zetten we in op een interactieve en inclusieve beleving van kunst en cultuur.”

Schepen voor onderwijs Rina Rabau Nkandu vult aan: “Het belang hiervan wordt ook benadrukt in de nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen in het secundair onderwijs. Scholen vinden het echter niet steeds gemakkelijk een gepast en inspirerend aanbod te creëren. Tegelijkertijd geven cultuurhuizen aan jongeren onvoldoende te bereiken. Op deze manier wordt de band tussen onderwijs en cultuur alleen maar sterker, en kan het sociocultureel netwerk van de stad zich nog beter afstemmen op onze Mechelse jongeren.”

Deelnemers

Het sociocultureel netwerk en de onderwijspartners van Stad Mechelen vonden elkaar in het cultuurlabo, dat tot stand kwam via de LABO-werking van Thomas More. Zoveel mogelijk partners komen er samen rond een maatschappelijke thema of probleem om creatieve oplossingen te vinden voor deze gestelde uitdagingen. In het cultuurlabo zijn de leerkrachten, directies en cultuurhuizen aan de slag gegaan om onze jongeren alle mogelijke kansen te bieden om zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. De leerkrachten van BimSem & COLOMAplus vonden connectie met RADAR en de bibliotheek van Mechelen, waaruit Cultuurshock organisch ontstaan is als een proefproject.

BimSem en COLOMAplus zijn de deelnemende scholen. Cultuurcentrum Mechelen, Galerie Transit, ARSENAAL/LAZARUS, Stadsarchief Mechelen, Kunstencentrum Nona, Hof Van Busleyden, Bibliotheek Het Predikheren, Jazzzolder vzw, RADAR, de Erfgoedcel, Filmhuis Mechelen, Kazerne Dossin, de Koninklijke Beiaardschool, De Garage en Cinema Lumière zijn de deelnemende cultuurhuizen. De LABO-werking en de proefprojecten die eruit voortvloeien worden door Thomas More Hogeschool geëvalueerd.