Mobiel spelmateriaal Hop Up stimuleert creatief en uitdagend spelen in de opvang

20 November 2023

Mobiel spelmateriaal Hop Up stimuleert creatief en uitdagend spelen in de opvang

“Kinderen hebben geen handleiding nodig om met dit spelmateriaal aan de slag te gaan. Voor de begeleiding zijn er daarnaast tips en tricks beschikbaar om extra spelaanleidingen te creëren en de verbeelding van de kinderen nog extra te stimuleren” - schepen Gabriella De Francesco

Heel symbolisch op Werelddag van de Rechten van het Kind presenteert Stad Mechelen het nieuw mobiele speeltoestel Hop Up. Met dit initiatief wil de stad kwalitatief spelen nog meer een boost geven op die locaties waar kinderen tijdens het schooljaar of in de vakantieperiode opgevangen worden.

Het recht op spelen is een basisrecht uit het Kinderrechtenverdrag. Vandaag, op Werelddag van de Rechten van het Kind, zetten we dit recht nog eens in de kijker én de ambitie van de stad om nog meer in te zetten op kwalitatieve speelomgevingen in de opvang op school of op speelpleinen. 

“We staan er onvoldoende bij stil, maar kunnen spelen is onwaarschijnlijk belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen”, vertelt schepen van gezin en kinderopvang Gabriella De Francesco. “Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen creativiteit en zelfredzaamheid, maar ook voor de sociale ontwikkeling. Al spelend leren kinderen het allerbelangrijkste wat er is om gelukkig en gezond te kunnen opgroeien. Met het mobiele spelmateriaal Hop Up willen we creatief en uitdagend spelen een extra boost geven in onze stad tijdens de opvang. Samen zorgen we er zo voor dat kinderen de opvang als een volwaardig speelmoment ervaren.”

Voor en na de schooluren, maar ook tijdens de vakantieperiodes worden in Mechelen gemiddeld zo’n 4.500 kinderen per week opgevangen op heel wat toffe plekken en door fantastische begeleiders. Historisch gebeurt dat in Mechelen vaak op de scholen. Dit is niet alleen praktisch voor ouders en kinderen, het is ook beter voor het welbevinden en de link met het schoolgebeuren. Om deze buitenschoolse opvang nog beter en kwalitatiever te organiseren, heeft de Vlaamse overheid beslist om de lokale besturen hier meer verantwoordelijkheid in te geven. “We krijgen van Vlaanderen de regie en de middelen om de opvang voor en na de schooluren en in de vakanties nog beter te ondersteunen. We hebben samen met heel wat Mechelse partners ondertussen een traject afgelegd en de noden onderzocht”, vertelt schepen De Francesco. “In samenwerking met en na onderzoek van Kind & Samenleving en het onderzoekscentrum Pedagogie van het Jonge kind van Karel de Grote Hogeschool hebben we gekozen om in de eerste plaats in te zetten op het stimuleren van kwalitatieve speelomgevingen en het ondersteunen van de begeleiding.”

Op deze manier geeft Mechelen een zeer concrete invulling aan het Vlaams decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) dat alle lokale besturen de verantwoordelijkheid en de middelen geeft om de buitenschoolse opvang kwalitatief te ondersteunen. Mechelen is daarmee in Vlaanderen een van de voorlopers.

Stimuleren van verbeelding
De speelfilosofie van Hop Up, gecreëerd door de firma Blend2Grow, sluit mooi aan bij de resultaten van het actieonderzoek van Kind  & Samenleving naar een kwalitatieve speelomgeving in de opvang op school. “Kinderen hebben geen handleiding nodig om met dit spelmateriaal aan de slag te gaan, integendeel. Voor de begeleiding zijn er daarnaast tips en tricks beschikbaar om extra spelaanleidingen te creëren en de verbeelding van de kinderen nog extra te stimuleren”, aldus de schepen.Er werden 13 speelinstallatie aangekocht. Via een vooraf afgesproken uitleensysteem zal elke buitenschoolse opvang gedurende een trimester gebruik kunnen maken van een Hop Up installatie.

Dit mobiel spelmateriaal komt bovenop de middelen die de stad begin 2023 vrijmaakte en waarmee de scholen na een oproep zelf spelmateriaal konden aankopen.

Nieuw traject voor coaching begeleiders
Een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang staat of valt met haar begeleiding. Schepen Gabriella De Francesco: “We kunnen vandaag rekenen op tal van geëngageerde kinderbegeleiders. Om hen in de toekomst nog beter te ondersteunen, voorzien we in vormingstrajecten en coaching. De nood aan vorming is er, dat hebben we samen met het onderzoekscentrum Pedagogie van het Jonge Kind van Karel De Grote Hogeschool onderzocht en in de praktijk ervaren. De eerste coachingsessies werden heel goed onthaald en zetten we dus voort. De begeleiders zullen in het traject kennismaken met de speelfilosofie van Hop Up en op die manier kinderen nog beter kunnen stimuleren in hun fantasiespel.”