Bouw baanbrekend bufferbekken Bankstraat begint binnenkort

07 April 2023

“Het slimme bufferbekken zal voor Hombeek een belangrijke rol spelen: het is in staat om bij zware regenval het regenwater van de Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat op te vangen, zodat er geen wateroverlast ontstaat en het water gecontroleerd kan worden afgevoerd."

Op 11 april start de aanleg van het slimme bufferbekken in de Bankstraat in Hombeek. Dit waterbekken zal er voor zorgen dat Hombeek niet onder water komt te staan bij zware regenval en dat de gewassen op de omliggende landbouwpercelen water kunnen blijven krijgen in periodes van lange droogte. Het bekken zal zo een dubbele bescherming tegen de effecten van de klimaatopwarming vormen. De werken zullen duren tot het eind van de zomer.

Klimaatadaptatie

De belangrijkste focus moet blijven liggen op het terugdringen van onze impact op het klimaat, maar toch is het belangrijk om de steeds duidelijker zichtbare symptomen ervan tegen te gaan. ‘Water’ is een belangrijke factor in dit verhaal: klimaatverandering gaat gepaard met intensere regenbuien, maar ook met langere periodes van droogte. Op beide situaties is een gepast reactie noodzakelijk. Schepen van openbare werken en klimaat Patrick Princen legt uit: “Het slimme bufferbekken zal voor Hombeek een belangrijke rol spelen: het is in staat om bij zware regenval het regenwater van de Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat op te vangen, zodat er geen wateroverlast ontstaat en het water gecontroleerd kan worden afgevoerd. Bij droogte kan het beschikbare water dan weer ingezet worden om de planten van de nabije landbouwbedrijven van water te voorzien.”

Schepen van landbouw Arthur Orlians vult aan: “De sturing van het bufferbekken gebeurt actief, wat wil zeggen dat het kan leeglopen voor zware regenval om de buffercapaciteit te verhogen, maar ook dat we extra water vasthouden als er droogte wordt voorspeld. Slimme landbouwoplossingen als deze zijn niet alleen waardevol voor grootschalige landbouwbedrijven, maar ook voor de korte keten landbouwers dichtbij de stedelijke omgeving. Fier dat dit project in Mechelen gerealiseerd wordt. ”

 

Werkzaamheden

De bouw van het bekken start op dinsdag 11 april. Tot aan het bouwverlof gaat het om werken aan het bekken zelf, dit zijn in grote mate graafwerken. Na het bouwverlof wordt het overstort in de Bankstraat aangepast en wordt er een rioleringsbuis aangelegd tussen de straat en het bekken. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken afgerond tegen eind augustus.

De buurt en betrokken boeren werden op donderdag 30 maart geïnformeerd over het verloop van de werken. De 25 aanwezigen waren duidelijk nieuwsgierig naar wat het bufferbekken zal betekenen naar wateropvang en het gebruik ervan voor de landbouw.

Het totale project heeft een kostprijs van zo’n 980 000 euro, hiervan komt 230 000 euro als subsidie via het project B-WaterSmart. Dit project is een samenwerking van de stad Mechelen met Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Proefstation voor de Groententeelt.

Schepen Princen besluit: “Het B-Watersmart-project is een onderzoek om te bekijken hoe we water uit onze regenwaterleidingen kunnen inzetten voor land- en tuinbouw. Het is dan ook nog belangrijker dan anders dat buurtbewoners hier oog voor hebben. Er zit een zuiveringsstap tussen de opvang en het gebruik van het water, maar het blijft belangrijk om er voor te zorgen dat er enkel regenwater in de riolering terecht komt. Javel, verfresten en ander vervuild water dat in de afvoer gegoten wordt, kan anders op de groenten van de omliggende boerderijen terechtkomen. We zijn van plan om deze boodschap ook in de buurt van de straatkolken aan te brengen om er extra de aandacht op te vestigen.”

Meer info