Boogbrug in Kruidtuin heeft oude glans terug

04 September 2014

De Boogbrug in de Kruidtuin is volledig gerestaureerd en weer open voor bezoekers. De brug dateert van de 19de eeuw en was al enkele jaren afgesloten omwille van veiligheidsredenen. De restauratie van de Boogbrug is een belangrijke stap in de globale herwaardering van de Kruidtuin. Nog een actiepunt dat daarin kadert is het leegpompen en herstellen van de twee vijvers. Daarmee starten de brandweer en aannemer eind augustus.   De Boogbrug in de Kruidtuin is na vijf maanden herstellingswerken terug als nieuw. De balustrade werd gezandstraald, gemetalliseerd en kreeg twee lagen zwarte poederlak, net als de metalen liggers van het houtwerk. Het hout werd vervangen door FSC gelabeld hout (garandeert dat hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen). Ook het metselwerk werd hersteld en kreeg een anti-graffitilaag (om graffiti makkelijk te kunnen verwijderen). Alles samen kostte de restauratie zo'n 133.000 euro.

"De brug dateert uit de 19de eeuw en is een belangrijk beeldbepalend element in de Kruidtuin. Tal van Mechelaars hebben herinneringen aan deze brug omdat er heel wat trouwfoto's en foto's van communicanten enz. genomen zijn. Door de brug compleet te restaureren, geven we zijn oude glorie terug", zegt schepen van Groen- en Natuurontwikkeling Marina De Bie.

 

Brandweer pompt vijvers leeg

De restauratie van de Boogbrug kadert in een globaal plan om de Kruidtuin op te waarderen. Een volgende stap is het herstellen van de drie vijvers. Eind augustus zal de brandweer eerst de vijvers leegpompen. Dat is nodig om overtollig slib weg te ruimen en vervolgens herstellingswerken uit te voeren. Vervolgens brengt de aannemer binnenin een kleistructuur aan en krijgen de oevers een nieuwe beschoeiing bestaande uit een vlechtwerk en palen in tropisch FSC-gelabeld hardhout. Verder wordt een pompsysteem geplaatst en worden acht bomen gekapt. Ofwel waren de bomen instabiel en dus onveilig, ofwel stonden ze op de oeverbeschoeiing waardoor de nieuwe beschoeiing moeilijk geplaatst kan worden. Elke vijver krijgt een overloopsysteem richting Dijle met terugloopbeveiliging, zodat het water op peil blijft bij droogte of overvloedige regenval. Ten slotte wordt ook de fontein in de middenvijver afgebroken, omdat deze historisch gezien daar niet op zijn plaats stond. De langwerpige vijver krijgt ter hoogte van de dienst Archeologie een beluchter met fonteinkap, die het water laat circuleren en zuurstof geeft.

Het ruimen en herstellen van de vijvers wordt geraamd op bijna 624.000 euro.

 

Opwaardering Kruidtuin

De restauratie van de Boogbrug en de vijvers kaderen in een groot opwaarderingsplan voor de Kruidtuin. Eerder werd al een vast podium geïnstalleerd en kreeg de Dodoenstuin een nieuwe inrichting. En ook de volgende jaren worden nog werken uitgevoerd om de Kruidtuin te herwaarderen. "Samen met de heraanleg van de Bruul willen wij ook de ingang langs de kant van de winkelstraat aanpakken. Vermoedelijk is dat ergens begin 2015", zegt schepen De Bie.

Alle mogelijke acties om de Kruidtuin geleidelijk aan te verbeteren staan gebundeld in het Beheersplan Kruidtuin 2013-2036. Dat gaat van vernieuwingswerken die de tuin eigentijds maken, tot manieren om het dagelijkse onderhoud en de kwaliteit van de aanwezige natuur te optimaliseren. "De Kruidtuin, of den Botanique in de volksmond, is al eeuwen een belangrijke groene long in het centrum van onze stad. Het park werd in 1862 aangelegd en was bedoeld voor de Mechelse Bourgeoisie. Op vrije momenten kon men er gaan wandelen of ontspannen. De architect met wie we nu werken heeft dat oorspronkelijk plan als basis genomen en dan aangepast voor de herinrichting. Hiermee accentueren we ook de cultuurhistorische waarde van het park", zegt De Bie.