Bijenplan om Mechelse bijenpopulatie beter te beschermen

02 Februari 2021

Bijenplan om Mechelse bijenpopulatie beter te beschermen

De studiedienst van Natuurpunt gaat de wilde bijenpopulatie in Mechelen bestuderen en inventariseren. De verzamelde data en bijhorende conclusies en adviezen worden in een bijenplan gegoten, dat in januari 2022 klaar moet zijn en zal gepresenteerd worden aan de Mechelaars. De stad kan dan haar groenbeheer op maat van de bij aanpassen.  “Concreet kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor meer nestgelegenheid en voor de bescherming van de bestaande leefgebieden van bijen, zowel in stadsparken als in de blauwgroene rand van Mechelen", aldus schepen voor natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.  Tijdens de inventarisatie van de wilde bijen worden ook alle dagvlinders en andere belangrijke bestuivers zoals zweefvliegen genoteerd, alsook de belangrijkste wilde planten. Het zijn allemaal kleine onmisbare schakels in ons ecosysteem. Schepen Princen legt uit: "Onze ecosystemen staan onder druk en het is daarom belangrijk om deze zo goed mogelijk te beschermen en versterken. Daarvoor moet elke schakel aandacht krijgen, van het kleinste plantje tot en met de roofdieren. En dat doen we ook al. Zo leggen we meer en meer wilde bloemenweides aan, kiezen we voor inheemse soorten op openbare plaatsen, beperken we het maaien of laten we gronden braak liggen. We namen ook al gerichte maatregelen voor de bescherming van de Klimopzijdebij in de Karmelietentuin en de Knautiabij aan de sporenbundel door Kauwendaalbos. Ook aan onze toppredatoren wordt gedacht: 500 jaar geleden al hebben onze voorouders met de bouw van de Sint-Romboutstoren voor een ideale broedplek voor de slechtvalk gezorgd, de vos is al lang een bekend gezicht in onze stad en met het Beschermd Natuurpark Rivierenland hopen we ooit een Mechelse wolf te mogen ontmoeten." “Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Nochtans kunnen we niet zonder deze diertjes, want ze bestuiven het grootste deel van onze voedingsgewassen. Heel wat groenten en fruit zouden verdwijnen zonder de bij. De stad neemt daarom al heel wat bijvriendelijke initiatieven. Op verschillende plaatsen werden bloembollen geplant en bijenhotels geplaatst", voegt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke toe.De ene bij is de andere niet Natuurpunt Studie gaat een bijenplan op maat van Mechelen maken. Het terreinwerk begint in maart, de start van het bijenseizoen, en zal zes maanden duren. De studie naar de wilde bijen gebeurt op een selectie van plekken die de stad beheert, denk aan parken of begraafplaatsen. De meeste wilde bijen hebben een korte vliegtijd en de periode verschilt naargelang de soort. De locaties zullen dus meerdere malen bezocht worden. Elke bijensoort heeft andere vereisten. Veel soorten nestelen enkel ondergronds, een minderheid nestelt bovengronds. Het is belangrijk om beseffen dat enkel een deel van die minderheid in bijenhotels kan nestelen. Het plan geeft - op basis van grondig terreinonderzoek - aan op welke plekken er meer moet gezorgd worden voor nestgelegenheid. En er wordt een advies uitgewerkt voor het beheer van de terreinen. Voor nog in te richten terreinen kan een voorstel voor een inrichtingsplan worden gedaan. “Sommige soorten wilde bijen verzamelen enkel stuifmeel op één plantensoort, andere soorten op een beperkt aantal plantensoorten. Dankzij onderzoek naar welke soorten wilde bijen effectief voorkomen, kan er dus door de Stad veel meer op maat van die soorten gewerkt worden in het groenbeheer, dan als men enkel algemene maatregelen neemt zoals bloemenmengsels inzaaien”, besluit Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Studie. Natuurpunt Studie maakte reeds voor verschillende steden en gemeenten een bijenplan op. Alle rapporten zijn te raadplegen via deze website. Mechelen heeft alvast een streepje voor, omdat Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, hier erg actief is. Vrijwilligers van deze werkgroep hebben al heel wat data verzameld. Zo is er momenteel al weet van 136 bijensoorten in Mechelen.