App helpt Mechelse leerwerknemers om Nederlands te oefenen

13 Januari 2022

App helpt Mechelse leerwerknemers om Nederlands te oefenen

In Mechelen zijn de eerste anderstalige leerwerknemers artikel 60 aan de slag gegaan met de applicatie Taalstad. Daarmee krijgen ze dagelijks taaloefeningen die passen binnen hun beroepscontext en kunnen ze levensechte gesprekken voeren met een chatbot, die hen ook verbetert en feedback geeft.

Taalstad werd ontwikkeld door het bedrijf Linguineo en aangepast op maat van Mechelen. Recent zijn de eerste leerwerknemers artikel 60 hiermee gestart, allen leerwerknemers in de keuken van het Zorgbedrijf. Het gaat momenteel nog over kleine aantallen, maar bedoeling is om het aantal gebruikers snel uit te breiden binnen de beroepssectoren schoonmaak, horeca, zorg en onderhoud openbaar domein.

“De combinatie van werkervaring en Nederlandse les voor anderstaligen zit verankerd in het Mechels activeringsbeleid. Deze app is aanvullend: Niet elke anderstalige leert Nederlands in een klassikale omgeving. De beroepen waarvoor de app gebruikt kan worden bieden niet altijd oefenkansen. Het beroep van poetshulp kan bijvoorbeeld erg eenzaam zijn. Anderstaligen durven niet altijd hun Nederlands in de praktijk brengen: de drempel om tegen een app te oefenen is laag”, legt schepen Gabriella De Francesco uit.

“Een goede beheersing van het Nederlands is belangrijk. Niet alleen in het dagdagelijks leven, maar ook op professioneel gebied. Het bevordert de zelfredzaamheid en het is beter dan zich telkens te moeten behelpen met Google Translate. We hechten vanuit ons activeringsbeleid voor anderstaligen veel belang aan de combinatie van werkervaring en Nederlandse les. In dat kader is deze app een extra middel om meer gericht in een beroepsspecifieke context oefenkansen te bieden”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.