Agoria smart cities: Mechelen verdient zilveren medaille

01 Februari 2013

Agoria smart cities: Mechelen verdient zilveren medaille

De technologiefederatie Agoria heeft de bestuursakkoorden van vijftien steden in België onder de loep genomen. Gent, Mechelen en Genk hebben volgens de federatie de meeste aandacht voor de uitbouw van een . Het gaat dan om in domeinen als energie, gebouwen, mobiliteit, e-government, gezondheid, publieke ruimte, water- en afvalbeheer en moderne communicatienetwerken.

smart cityduurzame, slimme projecten

De focus van de stad Mechelen ligt op een slim mobiliteitsbeleid. Mechelen is goed gelegen tussen Brussel en Antwerpen. Dat is een grote troef die de stad wil behouden rekening houdende met een bevolkingsaangroei. Naast smart mobility komt ook het thema smart buildings ruim aan bod: energiezuinige gebouwen, met aandacht voor renovatie van eigen stadgebouwen, renovatie en nieuwbouw van sociale woningen en privéwoningen, en een algemeen stadsklimaat waar jonge gezinnen en ouderen zich goed voelen. Daarnaast zet Mechelen ook in op een slim energiebeleid, waarbij de focus ligt op het uitbouwen van lokale hernieuwbare energie en energiebesparing.

Schepen van klimaat, mobiliteit en energie Marina De Bie (Groen) is opgetogen met de zilveren medaille voor Mechelen: "De voorbije jaren hebben we al heel wat slimme ingrepen doorgevoerd: de stad heeft meer dan 1500 zonnepanelen geïnstalleerd op eigen gebouwen, koopt 100% groene stroom aan en heeft de eerste stappen gezet in de uitrol van een laadnetwerk voor elektrische voertuigen. Met de ondertekening in 2012 van de Europese burgemeestersconvenant hebben we duidelijk gemaakt dat onze ambities veel verder reiken dan wat de wetgever als minimum oplegt: tegen 2030 willen we van Mechelen de eerste klimaatneutrale stad in Vlaanderen maken."

Verder in de top tien staan achtereenvolgens Roeselare, Antwerpen, Brussel, Namen, Sint-Niklaas, Doornik en Bergen. Vorig jaar maakte de federatie voor de eerste keer een ranglijst op. Toen was Genk de "slimste stad" van België.