Aanleg Keerdokpark van start

28 November 2023

Aanleg Keerdokpark van start

"Met deze werken kan de Eandissite zich nu ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van de binnenstad. Een plek die vroeger een betoncentrale was, wordt nu groen, een mooi voorbeeld hoe natuur het kan winnen op verharding.” - Patrick Princen

Vandaag starten de werken voor de aanleg van het Keerdokpark. Het park wordt een verbinding tussen de stad en het water, een ontmoetingsplaats voor de Mechelaar daar waar de Dijle de stad binnenkomt. Waar vroeger een betoncentrale stond ontstaat nu een unieke groene oase van ongeveer één hectare, een hotspot voor biodiversiteit, aan de samenvloeiing van de Dijle. De aanleg gebeurt in drie fases. Het park is volledig afgewerkt in 2025.

“De stad groeit, we zetten daarom vol in op het maken van nieuwe groene oases. Met deze werken kan de Eandissite zich nu ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van de binnenstad. Een plek die vroeger een betoncentrale was, wordt nu groen, een mooi voorbeeld hoe natuur het kan winnen op verharding. We leveren flinke inspanningen om de waterlopen een prominentere plaats te geven. Het Keerdokpark is zo een opportuniteit om een ontmoetingsruimte vorm te geven in de splitsing tussen Binnen– en Afleidingsdijle. Ook het natuurlijk karakter van de omgeving krijgt een verrijkte invulling, met een bonte variatie aan bloemrijke vaste planten en meer dan zestig nieuwe bomen”, zegt schepen van openbare werken, parken en stadstuinen Patrick Princen.

Water

Het water en Mechelen is onlosmakelijk verbonden: de historische stadskern telde tot amper honderd jaar geleden nog vele bruggetje over talrijke waterwegen. Door de industrialisering en de sterke toename van de bevolking in de 19e eeuw werd er veel gedempt en overwelfd. Hoog tijd daarom om opnieuw de stad Mechelen te verbinden met het water. Eerder begonnen daarom de ontwikkeling van het Dijlepad en de Dijleterrassen. Het Keerdokpark is een volgende stap voorwaarts in die visie.

Het nieuwe Keerdokpark werd ontworpen door OKRA landschapsarchitecten en Atelier Ruimtelijk Advies werkt het technisch uit. Inspiratie voor de herontwikkeling kon men vinden in Baakenpark, Hamburg, Amager Beach in Kopenhagen of Presqu’ïle Rollet in Rouen. Het park krijgt een gelaagde opbouw met een rijke variatie aan planten, een fruitboomgaard met 46 meerstammige heesters en verscheidene bloemrijke vaste planten. Drie platanen die oorspronkelijk op het Rode Kruisplein stonden krijgen een vaste plek in het park. Het park wordt ontwikkeld met aandacht voor sociale cohesie, recreatie en ontspanning. Ook honden vinden hun gading in het park, door de aanleg van een hondenweide van ruim 500m².

“Bij al onze stadsvernieuwingsprojecten zien wij publiek toegankelijke parken als een prioriteit. Denk aan de groene long aan de Tinelsite of aan de groene buurttuin van Komet. Ingesloten gebieden die opengesteld worden voor de Mechelaars en een meerwaarde vormen voor de buurtbewoners. Dat is exact wat hier nu ook gaan doen. Het Keerdokpark dat gerealiseerd wordt komt waar de vroeger de betoncentrale was en zal het hart vormen van dit nieuwe stadsdeel. Het park wordt - samen met het nieuwe Rode Kruisplein – een nieuwe kwalitatieve plek in de nieuwe stadswijk”, zegt schepen van stadsontwikkeling Greet Geypen

Landschapsontwikkeling

De werken aan het park verlopen in drie fases. Eerst wordt het achterste gedeelte van het park verbouwd, daarna het middenponton, om dan te eindigen vooraan. De eerste fase start vandaag, de tweede fase juli 2024 en de afwerking gebeurt in 2025. Meer dan 400m² wordt een stukje dichtbegroeid, inheems bos, een voorstel rechtstreeks afkomstig uit stadsproject De Grond der Dingen. Van 2017 tot en met 2019 werden in dit project van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden 206 ideeën van Mechelaars opgehaald voor een betere stad. Stad Mechelen beloofde in 2021 20.000m² grond om deze ideeën te realiseren, dit is er hier één van. Aangevuld met een bijenhotel, voorzieningen voor zwaluwen en een link met de wetlands van Wattland wordt het Keerdokpark een bruisende site voor mens, dier en natuur. Het park wordt gebouwd door aannemer Hertsens.