"Alles geprobeerd om prachtige beuken te redden"

03 Juni 2019

Het afgelopen weekend was er heel wat kritiek op de toekomstige kap van 24 bomen in de Schijfstraat in Mechelen. Groen Mechelen was in de gesprekken op sociale media kop van jut, terwijl - voor alle duidelijkheid - ook wij het enorm betreuren dat deze gezonde bomen moeten verdwijnen. Helaas hebben zelfs wij vanuit het stadsbestuur niet altijd de instrumenten om dat tegen te gaan. Het betreft hier een dossier van Woonpunt, waarbij de riolering en de nutsleidingen moeten vernieuwd worden en die ingreep de stabiliteit van de bomen in gevaar brengt. "Een heel vervelende situatie, maar alle alternatieve scenario's werden onderzocht", klinkt het bij schepen Patrick Princen. De plannen voor de heraanleg van het Rusthof door Woonpunt dateren al van 2015. Het gaat onder meer om de bouw van nieuwe appartementen en de renovatie van bestaande gebouwen. Een deel van die werken is al achter de rug. Binnenkort wordt het openbaar domein aangepakt. Alle energie- en netwerkaansluitingen, rioleringen en waterleidingen zijn aan een dringende vernieuwing toe. "18 grote bomen en zes kleinere kunnen niet blijven staan uit veiligheidsoverwegingen, want de wortels zijn vergroeid met de buizen en die kunnen niet vervangen worden zonder aan de boomwortels te raken", verklaart Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen. "Al in 2015 hebben ontwerper Infrabo, de groendienst van de stad Mechelen en Woonpunt een heel traject afgelegd om boom per boom de alternatieven te onderzoeken, maar die bleken helaas allemaal niet mogelijk.” Groen Mechelen probeert vanaf het begin van het traject de bomen en het groen op de site zo veel mogelijk te vrijwaren. Maar dat blijkt moeilijk. Dat zeggen niet alleen de betrokken aannemers of de bevoegde stadsambtenaars, maar ook meerdere experts. Mensen met kennis van zake. En dat tijdens verschillende overlegrondes. Maandagochtend werd een ultieme poging ondernomen om de plannen anders uit tekenen, maar helaas zonder resultaat.  Schepen Patrick Princen is niet gelukkig met de situatie, maar verduidelijkt dat hij en zijn voorganger Marina De Bie er alles aan gedaan hebben om de bomen te redden. "Andere tracés voor de aanleg van de riolering werden onderzocht, maar zijn niet mogelijk of bieden geen oplossing. Destijds zijn er bij de aanleg van dit domein niet-duurzame keuzes gemaakt. Wij kiezen er samen met Woonpunt voor om deze wijk op een duurzame manier klaar te maken voor de toekomst, met een gescheiden rioleringsstelsel van hemelwater en afvalwater en wateropslagplaatsen in de ondergrond. Die ingrepen zullen ongewild schade toebrengen aan de boomwortels, want die zijn volledig vergroeid met de buizen. De bomen laten staan, zou een veiligheidsrisico inhouden. Bij de eerstvolgende storm zullen de beuken omvallen, daar zijn alle experts het over eens. Deze bomenkap is niet naar onze zin, maar onvermijdelijk", betreurt de schepen.  Nieuwe groene invulling Zowel Woonpunt als de stad werken aan een aantal pistes om de wijk groen te houden en het verlies van de bomen op te vangen. “De bestaande tuinwijk zal haar karakter blijven bewaren. Er werd een nieuwe groene invulling ontworpen voor het openbaar domein van de wijk, met een aantal nieuw aan te planten bomen. We bekijken of we nog extra bomen aan dit ontwerp kunnen toevoegen”, aldus Arthur Orlians. “Bij de renovatie van onze gebouwen aan de Neerheide opteren we er bovendien voor om een groene zone in te richten die aansluit op het bestaande Pennepoelpark, waardoor die zowat zal verdubbelen in oppervlakte.” Schepen Patrick Princen geeft nog mee dat de gesneuvelde bomen zullen verzaagd worden tot speelelementen voor kinderen en op die manier een tweede leven zullen krijgen.“Bomen van deze omvang kunnen helaas niet zomaar vervangen worden, maar ik verbind mij ertoe om deze 24 bomen driedubbel te compenseren op Mechels openbaar domein, zoals we dat voor al onze bomen op het openbaar domein doen. Ik zal altijd maximaal inzetten op het behoud van het aanwezig groen en de versterking en verduurzaming van de groene ruimte. Dat is één van de redenen waarom ik in de politiek ben gestapt en waar ik elke dag voor werk en vecht." Momenteel is de stad volop bezig met het in kaart brengen van alle grote lappen grond in Mechelen om nieuwe bomen aan te planten. Ook grote bomen. Met het project 'boom zoekt grond' schakelen we daarnaast ook de Mechelaars in die een stukje grond ter beschikking hebben en daar één of meerdere bomen op willen zetten. Medestanders Wij met Groen Mechelen wensen te benadrukken dat we medestanders zijn en geen tegenstanders als het gaat om het vrijwaren of zelfs redden van bomen. Het is een topprioriteit in elk dossier dat op tafel komt, waarbij steeds alle mogelijke scenario's worden overlopen om het groen maximaal te behouden of zelfs te vermeerderen. We zien erop toe dat herontwikkeling en natuurbehoud zo goed mogelijk hand in hand gaan. Met Groen Mechelen in het bestuur werd in het verleden al vaker voorkomen dat er bomen moesten sneuvelen. In het dossier-Schijfstraat waren er gewoonweg geen oplossingen. Dat spijt ons ten zeerste, maar het bewijst ook dat groene politiek en de moed om duurzame beslissingen te nemen vandaag nodig zijn.