7368 euro voor menstruatieproducten dankzij ingeleverde Mechelenbonnen

20 April 2021

7368 euro voor menstruatieproducten dankzij ingeleverde Mechelenbonnen

Stad Mechelen en het Mechels kansarmoedenetwerk (KAN) hebben voor 7368 euro aan maandverbanden, tampons en cups aangekocht om te verdelen onder een 1000-tal financieel kwetsbare menstruerende jongeren. 3684 euro daarvan is afkomstig van Mechelaars die hun corona-Mechelenbonnen inleverden bij het Sociaal Huis. De stad verdubbelde dat bedrag en doneerde het aan het KAN. Foodsavers bracht de producten rond bij diverse sociale en armoedeorganisaties zoals het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee, Sint-Vincentius Noord, Sociaal Centrum, J@M, Steunpunt Asiel en Migratie en De Lage Drempel. “Vele Mechelaars gaven gehoor aan de oproep om de Mechelenbonnen die ze zelf niet nodig hadden in te leveren bij het Sociaal Huis. Daar zijn we heel erg dankbaar voor, want zo helpen ze mee in de strijd tegen de menstruatiearmoede in onze stad”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van o.a. gelijke kansen, armoedebestrijding en welzijn. “Voor veel gezinnen is de aankoop van menstruatieproducten een te grote hap uit hun maandbudget, met alle gevolgen van dien. Binnen het Mechels kansarmoedenetwerk bekijken we hoe we deze eenmalige actie kunnen omzetten in structurele steun”, zegt Natasja Lories van het KAN.