250 jaar Academie Mechelen

13 Oktober 2022

250 jaar Academie Mechelen

De Academie Mechelen kent een uitzonderlijk lange geschiedenis in het Vlaams kunstonderwijs, en blaast dit jaar maar liefst 250 kaarsen uit. Dat kan niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan, daarom wordt er feest gevierd op 16 oktober. Met ‘PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen’ wordt de bezoeker getrakteerd op een dynamische en interactieve tentoonstelling in het Cultuurcentrum.

Het DKO wil de artistieke en kunstzinnige aspecten binnen de persoonsontwikkeling van de mensen stimuleren en activeren. Met een aanvullend curriculum op het onderwijs dat binnen de leerplicht valt, worden er de knepen van het vak voor dans, woord, muziek en beeldende kunsten bijgebracht. In Mechelen hebben we drie instituten die hiervoor onderwijs inrichten: De Koninklijke beiaardschool, het Conservatorium en de Academie.

“Binnen het cultuurbeleid van de stad is talentontwikkeling een prioriteit, onze kunstenscholen vormen daar de ideale voedingsbodem voor. Het kunstonderwijs in Mechelen behoort tot de grootste van België, zowel qua niveau als qua aantallen. Daarom zetten we zo hard in op de uitbreiding van onze gebouwen aan het Cultuurplein: het is de mooiste cadeau en waardering die we aan al die leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen geven”, licht schepen voor Cultuur Björn Siffer toe.

“Het bijbrengen van techniek en vaardigheden is belangrijk, maar het is geen finaliteit op zich. Inzicht in kunst, in cultuur en het leven, is een even belangrijke doelstelling. Aan de academie willen we kinderen, jongeren en volwassenen via betekenisvolle activiteiten begeleiden tot zelfstandige, vrije en kritische mensen. Op die manier timmert de academie mee aan het Mechelse gemeenschapsgevoel”, vult burgemeester Alexander Vandersmissen aan.

2300 leerlingen

De vestiging van de Academie in Mechelen kunnen we aan twee personen toewijzen. Willem Herreyns, kunstschilder en wonderkind aan de Antwerpse academie verhuist in 1771 naar Mechelen, waar hij zijn eigen atelier voor kosteloze lessen in Bouw- en Doorzichtkunde installeerde. Die kende zo'n succes dat hij in 1771 een brief aan het Stadsbestuur richt, waarin hij zijn plan voor een academie uiteenzet. Onder impuls van Hertog Carel Alexander, landvoogd der Nederlanden, werd daarom in 1772 de ‘Konstschole’ opgericht.

250 jaar later behoort de Academie van Mechelen academie tot de oudste van Vlaanderen. Om dat te vieren wordt er in de prachtige tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum de tentoonstelling ‘PRIMA – 250 jaar Academie Mechelen’ gehouden.

"Wat een plezier om wekelijks meer dan 2300 leerlingen van jong tot minder jong naar de academie te zien komen. Het is onze missie om hen via kunstbeoefening en cultuureducatie tot gepassioneerde kunst- en cultuurparticipanten te laten groeien. Want in iedereen schuilt een kunstenaar. Sommigen weten dat, maar bij anderen moet je de creativiteit als het ware laten gisten, laten opborrelen en ontginnen. En daar is de academie PRIMA in!”, aldus Hans Martens, directeur van de Academie.

De expo is opgevat als een ‘Open School’ waar docenten en leerlingen van de Academie in dialoog gaan met elkaar, met gastkunstenaars, museale kunstwerken en de bezoeker. Tijdens de expo zijn er ook verschillende performances en ontmoetingsmomenten gepland.

Meer info vind je op: http://www.academiemechelen.be/activiteiten/tentoonstellingen