180 vluchtelingen krijgen onderdak in Mechelen

31 Januari 2019

180 vluchtelingen krijgen onderdak in Mechelen

In de pas vrijgekomen ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest wordt volgende maand een tijdelijk opvangcentrum voor 180 vluchtelingen ingericht. Het is al de tweede keer op drie jaar tijd dat het stadsbestuur van Mechelen zelf voorziet in noodopvang. In het heetst van de vluchtelingencrisis drie jaar geleden pionierde stad Mechelen met een grootschalig, tijdelijk opvanginitiatief aan een leegstaande loods waar momenteel de nieuwe brandweerkazerne in aanbouw is. “Een succesvol initiatief, dat bovendien ook zeer goed onthaald werd door de omwonenden en de Mechelaars”, herinnert schepen voor Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco zich. Zij was destijds coördinator van het opvanginitiatief achter de Nekkerhal. “Ik ben blij dat we ons vandaag opnieuw van onze warmste kant kunnen tonen met een soortgelijk noodopvanginitiatief.” Van loods naar gebouw Momenteel wordt België opnieuw geconfronteerd met een verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming en is er nood aan bijkomende opvangplaatsen. Het stadsbestuur zag een opportuniteit in de voormalige campus van het Sint-Maartenziekenhuis aan de Zwartzustersvest. Er is ruimte voor 180 vluchtelingen. Net als in 2016 gaat het om een mix van gezinnen en alleenstaanden. Dat het gebouw zo snel inzetbaar is, komt omdat het pas recent volledig werd ontruimd voor de verhuis van het ziekenhuis naar de nieuwbouw aan de R6. Daardoor zijn alle technieken nog operationeel en is het gebouw in goede staat. Het opvangcentrum is dus zelfs nog beter uitgerust dan drie jaar geleden. De noodopvang is voorzien voor de duur van één jaar, van maart 2019 tot maart 2020. Daarna wordt dit gebouw gerenoveerd tot een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van het Hof van Egmont. “Ik ben blij dat we ons vandaag opnieuw van onze warmste kant kunnen tonen met een soortgelijk noodopvanginitiatief.” - Gabriella De Francesco   Begeleiding De exploitatie van het nieuwe opvanginitiatief gebeurt opnieuw door het Rode Kruis. Zij zorgen immers voor de materiële hulp, zoals voorzien in de opvangwet. Zij zetten ook medewerkers in voor de begeleiding van de asielzoekers, de permanentie,  het onderhoud van het gebouw en een buurtwerker voor de inbedding van het opvanginitiatief in de buurt. De stad zal net zoals drie jaar geleden een coördinator aanstellen die de verbinding moet vormen tussen het Rode Kruis en de verschillende organisaties van de stad. Er wordt ook beroep gedaan op heel wat vrijwilligers. “Het is belangrijk dat de bewoners hun dagen zinvol doorbrengen terwijl ze wachten op nieuws over hun asielaanvraag. Vorige keer organiseerden medewerkers en vrijwilligers daarom vormingen en groepsactiviteiten. Het is ongelooflijk welke golf van solidariteit de komst van deze kwetsbare groep toen teweeggebracht heeft", besluit schepen Gabriella De Francesco.