Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in Mechelen, in jouw wijk, en ja, zelfs in jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Armoede

Betere kansen in Mechelen

Mechelen is een welvarende stad, maar toch vallen er ook bij ons nog altijd mensen uit de boot. De afgelopen jaren hebben we, met Groen in het bestuur, een indrukwekkend parcours afgelegd inzake armoedebestrijding. Terwijl sinds 2000 in andere steden het aantal kinderen dat geboren werd in kansarme gezinnen verdubbelde en meer, bleven de cijfers alleen in Mechelen stabiel. Onze ambitie voor de komende jaren reikt verder. Eind dit jaar komen we met een concrete methodologie en een actieplan om armoede in onze stad tegen te gaan. Bij het opstellen gaan we aan de slag met expertise van binnen en buiten onze stad. We grijpen de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede op 17 oktober aan om ieder jaar deze beleidsdoelstelling te evalueren en bij te sturen indien nodig. Doelstelling tegen 2024:

Kinderarmoede in Mechelen halveren

Lees Meer ›

Mobiliteit

Beter bewegen in Mechelen

Inzake mobiliteit willen we in Mechelen baanbrekende stappen zetten. Dat is nodig. Ons wegennet is overbelast, de filevorming neemt toe, mensen vragen terecht meer gezonde lucht, fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaatsen, de bereikbaarheid voor senioren en mensen met een beperking moet worden gegarandeerd en het autoluwe centrum moet worden uitgebreid. Tegen het najaar van 2019 zal het stadsbestuur met een samenhangend, becijferd en uitgewerkt mobiliteitsplan komen. Dit plan zal ook een timing bevatten. Er komt daarvoor ook intensief overleg met stadsgenoten en organisaties om hen te betrekken bij het zoeken naar de beste oplossingen. Doelstelling tegen 2024:

Fietsstad van Vlaanderen worden

Lees Meer ›

Ondernemen

Beter ondernemen in Mechelen

De volgende jaren willen we Mechelen verder uitbouwen tot een wegbereider voor ondernemen. Ons winkelcentrum moet het meest performante antwoord geven op de veranderde economische omgeving met onder meer e-commerce en de vraag van de consument naar authenticiteit en beleving. De arbeidsmarkt moet meer dan vandaag een hefboom zijn voor kansen, emancipatie en integratie, die mensen uit achteruitstelling, isolement en armoede haalt. Tegen oktober 2019 werken we samen met alle economische actoren een krachtig en innoverend project uit dat van Mechelen de ondernemersstad van Vlaanderen maakt. Doelstellingen tegen 2024:

Top drie steden van Vlaanderen met de meeste starters Grootste daling van het aantal werklozen Meeste nieuwe arbeidsplaatsen

Lees Meer ›