Armoede

Betere kansen in Mechelen

Mechelen is een welvarende stad, maar toch vallen er ook bij ons nog altijd mensen uit de boot. De afgelopen jaren hebben we, met Groen in het bestuur, een indrukwekkend parcours afgelegd inzake armoedebestrijding. Terwijl sinds 2000 in andere steden het aantal kinderen dat geboren werd in kansarme gezinnen verdubbelde en meer, bleven de cijfers alleen in Mechelen stabiel. Onze ambitie voor de komende jaren reikt verder. Eind dit jaar komen we met een concrete methodologie en een actieplan om armoede in onze stad tegen te gaan. Bij het opstellen gaan we aan de slag met expertise van binnen en buiten onze stad. We grijpen de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede op 17 oktober aan om ieder jaar deze beleidsdoelstelling te evalueren en bij te sturen indien nodig. Doelstelling tegen 2024:

  • Kinderarmoede in Mechelen halveren